Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2017 12:36 ZOP.0901.440.2017.BM Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Kromka chleba + nadzieja /2017/” - pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia”
01.12.2017 12:32 ZOP.0901.442.2017.BM Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu miasta Ruda Śląska”
17.11.2017 13:31 ZOP.0901.412.2017.IS Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Tradycje, zwyczaje – to o co dbamy w nas zostaje”
15.11.2017 10:55 EK.524.2.90.2017 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wyjazdu do Eindhoven w Holandii na zawody Orange Cup 2017 w ratownictwie wodnym"
08.11.2017 14:10 EZ.1431.37.2017 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Integracja rodziny poprzez działania profilaktyczne".
03.11.2017 08:14 EK.524.2.89.2017 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego"
13.10.2017 15:07 ZOP.0901.353.2017.BM Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Przygotowanie do realizacji oraz realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017 w roku 2017 (magazyn w dzielnicy Bykowina)”.
13.10.2017 15:03 ZOP.0901.354.2017.BM Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Przygotowanie do realizacji oraz realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017 w roku 2017 (magazyn w dzielnicy Ruda i Godula)”.
13.10.2017 14:57 ZOP.0901.355.2017.BM Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Przygotowanie do realizacji oraz realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017 w roku 2017 - magazyn w dzielnicy Halemba”.
20.09.2017 14:06 EK.524.2.85.2017 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział w zawodach akrobatycznych - Europejskie Igrzyska Grup Wiekowych - Rzeszów 2017”
05.09.2017 14:57 EZ.1431.32.2017 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Anioły Wolontariatu 2017”
28.08.2017 10:04 EZ.1431.30.2017 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Jubileusz 50-lecia Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy KWK „Halemba”".
22.08.2017 14:45 EK.524.2.83.2017 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział w Mistrzostwach Świata w wędkarstwie spławikowym w Ronguieres Belgia”.
04.08.2017 11:41 MOPS 1/ZOP/2017 Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Zajęcia terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną -Siła w działaniu".
18.07.2017 10:03 EK.524.2.67.2017 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Miting Lekkoatletyczny 55-lecia TL „Pogoń” Ruda Śląska”.
13.07.2017 16:26 EK.524.2.81.2017 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział w zawodach akrobatycznych – 1st Budapest International Acro Cup”.
29.06.2017 12:46 MOPS.ZOP.OW.3.2017 Unieważnienie konkursu na zadanie pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych dla uczestników/czek Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus i ich otoczenia"
06.06.2017 09:12 EK.524.2.80.2017 Oferta realizacji zadania publicznego np. „I Otwarty Puchar Rudy Śląskiej w Łucznictwie Dzieci i Młodzików”.
25.05.2017 11:28 MOPS.ZOP.OK.3.2017 Ogłoszenie konkursu: „Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych dla uczestników/czek Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus i ich otoczenia, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Ruda Śląska – nowa perspektywa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.
23.05.2017 14:42 EK.524.1.4.2017 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Warsztaty doskonalające przed udziałem w XIII Festiwalu Pieśni Maryjnej Magnificat w Piekarach Śląskich”.
17.05.2017 14:22 EK.524.1.3.2017 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Muzyczne piątki w Orzegowie”.
17.05.2017 14:20 EK.524.2.77.2017 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zawody Wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta”.
17.05.2017 14:16 EK.524.2.76.2017 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt w Kępnie”.
10.05.2017 11:10 EK.524.2.74.2017 Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej w kategorii dziewcząt”.
08.05.2017 15:20 EZ.8141.2.2.2017 Wynik konkursu: „Zagospodarowanie wolnego czasu dla rodzin oraz dzieci i młodzieży”.
08.05.2017 15:17 EZ.8141.2.3.2017 Wynik konkursu: „Dni Profilaktyki”.
08.05.2017 11:05 EZ.1431.18.2017 Wynik konkursu: „Wakacje ze zdrowiem”.
04.05.2017 16:38 EZ.1431.21.2017 Wynik konkursu: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”
04.05.2017 12:00 MOPS.ZOP.OW.2.2017 Unieważnienie konkursu na zadanie pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych dla uczestników/czek Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus i ich otoczenia, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Ruda Śląska – nowa perspektywa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.
04.04.2017 08:46 EZ.8141.2.3.2017 Ogłoszenie konkursu: "Dni Profilaktyki".
04.04.2017 08:34 EZ.8141.2.2.2017 Ogłoszenie konkursu: "Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży".
31.03.2017 13:02 EK.524.2.67.2017 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział w zawodach akrobatycznych – 4th Waldviertel - Cup”.
30.03.2017 16:21 MOPS.ZOP.OK.2.2017 Ogłoszenie konkursu: „Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych dla uczestników/czek Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus i ich otoczenia, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Ruda Śląska – nowa perspektywa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.
28.03.2017 09:07 EZ.8030.1.12. 2017 Ogłoszenie konkursu: "Wakacje ze zdrowiem".
24.03.2017 12:43 EZ.1431.13.2017 Wynik konkursu: „Wspieranie świadomego ojcostwa".
23.03.2017 17:51 EK.524.2.64.2017 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Turniej Finałowy Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików”.
21.03.2017 11:29 EZ.1431.14.2017 Wynik konkursu: „Aktywizacja osób starszych”
10.03.2017 09:46 EK.524.1.2.2017 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja trzech spektakli dla dzieci i młodzieży”
06.03.2017 14:16 EZ.1431.10.2017 Wynik konkursu: „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka”.
28.02.2017 09:01 EZ.1431.9.2017 Wynik 7-miu konkursów z zakresu spraw społecznych.
22.02.2017 10:43 EZ.1431.8.2017 Wynik 8-miu konkursów z zakresu promocji zdrowia.
22.02.2017 10:29 EZ.524.1.8.2017 Ogłoszenie konkursu: „Aktywizacja osób starszych”.
15.02.2017 13:55 MOPS.ZOP.OW.1.2017 Wynik konkursu: „Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska - realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.
15.02.2017 10:01 EZ.8141.2.2.2017 Ogłoszenie konkursu: "Wspieranie świadomego ojcostwa".
01.02.2017 15:15 EZ.8141.2.1.2017 Ogłoszenie konkursu: "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka.”
25.01.2017 10:29 EZ.524.1.4.2017 Ogłoszenie konkursu: "Integrowanie mniejszości narodowych ze społecznością lokalną”.
25.01.2017 10:23 EZ.524.1.2.2017 Ogłoszenie konkursu: "Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich”.
25.01.2017 10:18 EZ.524.1.7.2017 Ogłoszenie konkursu: "Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”.
25.01.2017 10:11 EZ.524.1.5.2017 Ogłoszenie konkursu: "Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej”.
25.01.2017 09:55 EZ.524.1.6.2017 Ogłoszenie konkursu: "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.

1 2 następna