Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.01.2017 09:47 EZ.524.1.3.2017 Ogłoszenie konkursu: "Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej”.
25.01.2017 09:35 EZ.524.1.1.2017 Ogłoszenie konkursu: „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób starszych”.
19.01.2017 08:30 ZOP.0901.31.2017.BM Ogłoszenie konkursu „Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska - realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.
12.01.2017 17:40 EZ.1431.2.2017 Wynik konkursu: „Mam Alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych”.
11.01.2017 13:10 EZ.8030.1.2.2017 Ogłoszenie konkursu: "Profilaktyka cukrzycy"
11.01.2017 13:03 EZ.8030.1.8.2017 Ogłoszenie konkursu: "Gimnastyka dla seniora"
11.01.2017 12:56 EZ.8030.1.5.2017 Ogłoszenie konkursu: "Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska"
11.01.2017 12:50 EZ.8030.1.7.2017 Ogłoszenie konkursu: "Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży"
11.01.2017 12:41 EZ.8030.1.4.2017 Ogłoszenie konkursu: "Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska"
11.01.2017 12:32 EZ.8030.1.3.2017 Ogłoszenie konkursu: "Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci"
11.01.2017 12:19 EZ.8030.1.1.2017 Ogłoszenie konkursu: "Wspieranie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych"
11.01.2017 10:41 EZ.8030.1.6.2017 Ogłoszenie konkursu: "Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane"
30.12.2016 14:02 EZ.1431.42.2016 Wyniki konkursu: „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – ferie z profilaktyką”
30.12.2016 13:55 EZ.1431.42.2016 Wyniki konkursu: „Działalność Klubów Młodzieżowych”
30.12.2016 13:46 EZ.1431.42.2016 Wyniki konkursu: „Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom”
28.12.2016 13:15 Unieważnienie konkursu na zadanie pn.: „Zapewnienie posiłku poprzez przygotowywanie, dostarczenie i wydanie jednodaniowego gorącego posiłku dziennie osobom z terenu Miasta Ruda Śląska, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić”.
28.12.2016 13:12 Wyniki konkursu: „Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej”
28.12.2016 13:03 Wyniki konkursu: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej ...."
28.12.2016 13:00 Wyniki konkursu: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlic) ..."
28.12.2016 12:44 Wyniki konkursu: „Udzielanie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności mężczyznom..."
28.12.2016 12:34 Wyniki konkursu: „Udzielanie schronienia kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z uwagi na bezdomność oraz pomocy w przezwyciężaniu ich trudnej sytuacji życiowej”
28.12.2016 12:24 Wyniki konkursu:„Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania”
28.12.2016 12:11 Wyniki konkursu: „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych”.
28.12.2016 11:59 Wyniki konkursu: "Wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
27.12.2016 12:50 EK.524.2. Wyniki konkursu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2017 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego.
27.12.2016 11:33 EK.524 Wynik konkursu: Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2017 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
07.12.2016 12:34 EZ.8141.2.9.2016 Ogłoszenie konkursu: "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym".
02.12.2016 12:24 EZ.1431.40.2016 Wynik konkursu: „Nieodpłatna pomoc prawna”.
23.11.2016 10:34 EZ.1431.37.2016 Ogłoszenie konkursu: "Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – ferie z profilaktyką".
23.11.2016 10:32 EZ.1431.37.2016 Ogłoszenie konkursu: "Działalność Klubów Młodzieżowych".
23.11.2016 10:28 EZ.1431.37.2016 Ogłoszenie konkursu: "Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom".
21.11.2016 14:21 Ogłoszenie konkursu: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (ogniska wychowawczego) w Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykowina w Rudzie Śląskiej przy ulicy 11- go Listopada 15a”.
21.11.2016 14:19 Ogłoszenie konkursu: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlic) lub specjalistycznej”.
21.11.2016 14:16 Ogłoszenie konkursu: „Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej”.
21.11.2016 14:13 Ogłoszenie konkursu: „Zapewnienie posiłku poprzez przygotowywanie, dostarczenie i wydanie jednodaniowego gorącego posiłku dziennie osobom z terenu Miasta Ruda Śląska, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić”.
21.11.2016 14:09 Ogłoszenie konkursu: „Udzielanie schronienia kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z uwagi na bezdomność oraz pomocy w przezwyciężaniu ich trudnej sytuacji życiowej”.
21.11.2016 14:07 Ogłoszenie konkursu: „Udzielanie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska”.
21.11.2016 14:03 Ogłoszenie konkursu: „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania”.
21.11.2016 14:00 Ogłoszenie konkursu: „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych”.
21.11.2016 13:47 Ogłoszenie konkursu: „Prowadzenie domów pomocy społecznej”.
21.11.2016 12:14 EK.524. Ogłoszenie konkursu: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2017 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego".
21.11.2016 12:01 EK.524. Ogłoszenie konkursu: "Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2017 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach".
19.10.2016 13:40 EZ.8122.1.2016 Ogłoszenie konkursu - „Nieodpłatna pomoc prawna”.

poprzednia 1 2