Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.02.2017 13:06 AP>271.71.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
27.01.2017 09:17 AP.271.71.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (opublikowane)
24.01.2017 13:03 AP.271.71.2016 Zapytanie nr 2 i odpowiedź
24.01.2017 13:02 AP.271.71.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (wysłane)
07.01.2017 12:03 AP.271.71.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane)
04.01.2017 15:59 AP.271.71.2016 Zapytanie nr 1 i odpowiedź
04.01.2017 15:57 AP.271.71.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (wysłane)
02.12.2016 11:15 AP.271.71.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
02.12.2016 11:13 AP.271. 71.2016 Ogłoszenie o zamówieniu