Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.04.2017 11:11 SP.0711.19.2017 Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr 834/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
12.04.2017 14:59 SP.0711.16.2017 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu, będących własnością Gminy Miasta Ruda Śląska
12.04.2017 09:32 SP.0711.18.2017 Konsultacje w spr. nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
15.03.2017 15:11 SP.0711.11.2017 Konsultacje w spr. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
15.03.2017 15:01 SP.0711.10.2017 Konsultacje w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
07.03.2017 15:59 SP.0711.9.2017 Konsultacje w spr. wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
07.03.2017 14:15 SP.0711.8.2017 Konsultacje w spr. kryteria rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
07.03.2017 14:05 SP.0711.7.2017 Konsultacje w spr. kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
20.01.2017 12:33 SP.0711.3.2017 Konsultacje w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego
18.01.2017 11:41 SP.0711.2.2017 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

poprzednia 1 2