Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.04.2017 14:51 AP.271.1.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
30.03.2017 14:52 AP.271.1.2017 Informacja o wyborze oferty
22.02.2017 15:01 AP.271.1.2017 Informacja z otwarcia ofert
20.02.2017 13:39 AP.271.1.2017 Odpowiedzi na zapytania: 15, 16, 17
16.02.2017 12:27 AP.271.1.2017 Odpowiedzi na zapytania nr 12, 13, 14
16.02.2017 08:22 AP.271.1.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III. Zmiana terminu
15.02.2017 08:27 AP.271.1.2017 Odpowiedź na zapytanie nr 9
14.02.2017 14:36 AP.271.1.2017 Odpowiedzi na zapytania: 5-8 i 10,11
13.02.2017 10:53 AP.271.1.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
06.02.2017 14:06 AP.271.1.2017 Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
06.02.2017 14:03 AP.271.1.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
03.02.2017 13:55 AP.271.1.2017 Odpowiedzi na zapytania nr 2-4
02.02.2017 09:52 AP.271.1.2017 Odpowiedź na zapytanie nr 1
24.01.2017 12:21 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
24.01.2017 12:20 AP.271.1.2017 Ogłoszenie o zamówieniu