Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.06.2017 12:10 AP.271.16.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
26.04.2017 12:56 AP.271.16.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania
05.04.2017 12:51 AP.271.16.2017 Informacja z otwarcia ofert
31.03.2017 12:15 AP.271.16.2017 Odpowiedź na pytanie nr 4, Zapytania nr 3 do treści SIWZ
31.03.2017 12:14 AP.271.16.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
30.03.2017 15:24 AP.271.16.2017 Zapytanie do treści SIWZ nr 3 oraz odpowiedź
29.03.2017 11:50 AP.271.16.2017 Zapytanie do treści SIWZ nr 2 oraz odpowiedź
29.03.2017 11:48 AP.271.16.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
27.03.2017 14:59 AP.271.16.2017 Zapytanie do treści SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
23.03.2017 14:12 AP.271.16.2017 Modyfikacja SIWZ
15.03.2017 10:53 AP.271.16.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
15.03.2017 10:50 AP.271.16.2017 Ogłoszenie o zamówieniu