Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.05.2017 11:42 AP.271.31.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
25.04.2017 13:40 AP.271.31.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.04.2017 13:50 AP.271.31.2017 Informacja z otwarcia
03.04.2017 13:38 AP.271.31.2017 Pytanie do SIWZ i odpowiedź
21.03.2017 12:49 AP.271.31.2017 Zmiana SIWZ
20.03.2017 12:23 AP.271.31.2017 Wzór umowy
20.03.2017 12:22 AP.271.31.2017 Przedmair robót - etap III - trasa nr 2
20.03.2017 12:21 AP.271.31.2017 Przedmiar robót - etap II - trasa nr 2
20.03.2017 12:20 AP.271.31.2017 Przedmiar robót - etap I - trasa nr 2
20.03.2017 12:17 AP.271.31.2017 Projekt wykonawczy - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
20.03.2017 12:16 AP.271.31.2017 Projekt architektoniczno - budowlany - trasa nr 2
20.03.2017 12:15 AP.271.31.2017 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa
20.03.2017 12:13 AP.271.31.2017 Dokumentacja fotograficzna trasa nr 2
20.03.2017 12:08 AP.271.31.2017 Program funkcjonalno - użytkowy
20.03.2017 12:06 AP.271.31.2017 SIWZ
20.03.2017 12:05 AP.271.31.2017 Ogłoszenie o zamówieniu