Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.05.2017 16:08 AP.271.22.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
02.05.2017 12:54 AP.271.22.2017 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
06.04.2017 12:40 AP.271.22.2017 Informacje z otwarcia ofert
03.04.2017 15:12 AP.271.22.2017 Zapytanie i odpowiedź do SIWZ
03.04.2017 15:11 AP.271.22.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
23.03.2017 13:01 AP.271.22.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
23.03.2017 13:00 AP.271.22.2017 Ogłoszenie o zamówieniu