Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.06.2017 14:26 AP.271.15.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
15.05.2017 15:27 AP.271.15.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.04.2017 14:37 AP.271.15.2017 Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
11.04.2017 15:02 AP.271.15.2015 Zapytanie nr 2-4 i odpowiedzi
11.04.2017 15:01 AP.271.15.2017 Ogłoszenie o zamienie ogłoszenia 2
07.04.2017 13:30 AP.271.15.2017 Zmiana terminu składania ofert
07.04.2017 13:29 AP.271.15.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
04.04.2017 13:00 AP.271.15.2017 Zapytanie nr 1 i odpowiedź
24.03.2017 09:04 AP.271.15.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
24.03.2017 09:03 AP.271.15.2017 Ogłoszenie o zamówieniu