Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.06.2017 13:07 AP.271.28.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
11.05.2017 09:24 AP.271.28.2017 Zawiadomienie o wyniku - zadanie nr 4
05.05.2017 14:29 AP.271.28.2017 Zawiadomienie o wyniku - zad. 1-3
07.04.2017 12:42 AP.271.28.2017 Informacje z otwarcia ofert
06.04.2017 17:25 AP.271.28.2017 Zapytanie nr 4 i odpowiedź
05.04.2017 15:28 AP.271.28.2017 Zapyatnie nr 3 i odpowiedzi
05.04.2017 14:51 AP.271.28.2017 Zapytanie nr 2 i odpowiedzi
04.04.2017 12:27 AP.271.28.20107 Zapytanie nr 1 i odpowiedź
04.04.2017 12:26 AP.271. 28.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
24.03.2017 11:31 AP.271.28.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
24.03.2017 11:29 AP.271.28.2017 Ogłoszenie o zamówieniu