Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2017 12:19 KGW. 7351.8.2017 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, (...) - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
26.05.2017 12:55 ALS.7146.13.2017 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2016 w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia - Wydział Spraw Lokalowych
05.05.2017 09:23 FP.3140.2.63.2017 Wykaz osób prawnych i fizycznych (...), którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższajacej 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r. – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
24.03.2017 12:17 EO.4453.8.2018 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w latach 2016
24.03.2017 12:03 KO.3032.1.9.2017 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa