Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.05.2017 12:31 AP.271.38.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
02.05.2017 10:35 AP.271.38.2017 Wybór oferty najkorzystniejszej
07.04.2017 13:39 AP.271.38.2017 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
07.04.2017 13:00 AP.271.38.2017 Informacja z otwarcia ofert
03.04.2017 15:33 AP.271.38.2017 Zapytanie i odpowiedź nr 1
29.03.2017 14:49 AP.271.38.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
29.03.2017 14:35 aP.271.38.2017 Ogłoszenie o zamówieniu