Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2017 12:13 AP.271.20.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
25.05.2017 09:58 AP.271.20.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.05.2017 15:04 AP.271.20.2017 Sprostowanie
24.04.2017 15:03 AP.271.20.2017 Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
20.04.2017 10:09 AP.271.20.2017 Zapytanie do SIWZ nr 7 oraz odpowiedzi
18.04.2017 13:06 AP.271.20.2017 Zapytanie do SIWZ nr 6 oraz odpowiedź
14.04.2017 13:24 AP.271.20.2017 Zapytanie do SIWZ nr 5 oraz odpowiedź
13.04.2017 14:35 AP.271.20.2017 Zapytania do SIWZ nr 1, 2, 3, 4 oraz odpowiedzi
13.04.2017 14:32 AP.271.20.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
07.04.2017 10:48 AP.271.20.2017 Modyfikacja do SIWZ
04.04.2017 12:01 AP.271.20.2017 Modyfikacja do SIWZ
31.03.2017 13:17 AP.271.20.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
31.03.2017 13:15 AP.271.20.2017 Ogłoszenie o zamówieniu