Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.08.2017 16:58 AP.271.59.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
31.07.2017 14:07 AP.271.59.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.07.2017 13:35 AP.271.59.2017 Informacje z otwarcia ofert
04.07.2017 12:00 AP.271.59.2017 Zapytanie nr 1 i odpowiedzi
04.07.2017 11:55 AP.271.59.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
29.06.2017 14:01 AP.271.59.2017 Zmiana terminu składania ofert
29.06.2017 13:59 AP.271.59.2017 Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia
14.06.2017 10:43 AP.271.59.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
14.06.2017 10:35 AP.271.59.2017 Ogłoszenie o zamówieniu