Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.08.2017 09:50 AP.271.65.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
21.07.2017 09:09 AP.271.65.2017 Informacja o wyborze oferty
04.07.2017 12:46 AP.271.65.2017 Informacja z otwarcia ofert
30.06.2017 10:32 AP.271.65.2017 Modernizacja zapisu SIWZ II
28.06.2017 09:21 AP.271.65.2017 Odpowiedzi na zapytania nr 3 i 4
27.06.2017 13:47 AP.271.65.2017 Odpowiedź na zapytanie nr 2
26.06.2017 08:31 AP.271.65.2017 Odpowiedź na zapytanie nr 1
22.06.2017 09:57 AP.271.65.2017 Modyfikacja zapisu SIWZ
16.06.2017 13:21 AP.271.65.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
16.06.2017 13:20 AP.271.65.2017 Ogłoszenie o zamówieniu