Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.09.2017 14:01 AP.271.61.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzielniu zamówienia
12.09.2017 09:01 AP.271.61.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
23.08.2017 12:09 AP.271.61.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania
10.08.2017 12:44 AP.271.61.2017 Zawiadomienie o wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert Wykonawców
21.07.2017 12:37 AP.271.61.2017 Informacje z otwarcia ofert
17.07.2017 15:03 AP.271.61.2017 Zapytanie nr 3 i odpowiedzi
13.07.2017 15:00 AP.271.61.2017 Zapytania i odpowiedzi do treści SIWZ
11.07.2017 08:11 AP.271.61.2017 Zmiana terminu składania ofert
11.07.2017 08:10 AP.271.61.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
27.06.2017 12:31 AP.271.61.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
27.06.2017 12:30 AP.271.61.2017 Ogłoszenie o zamówieniu