Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2017 14:20 AP.271.87.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
21.11.2017 13:05 AP.271.87.2017 Zawiadomienie o ponownym wyniku postępowania w zadaniach nr 1 i 2
12.10.2017 15:39 AP.271.87.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru ofert najkorzystniejszych - zadanie nr 1 i 2
06.10.2017 13:56 AP.271.87.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.09.2017 11:53 AP.271.87.2017 Informacje z otwarcia ofert
31.08.2017 10:42 AP.271.87.2017 Zapytanie nr 11 i odpowiedź
30.08.2017 15:04 AP.271.87.2017 Zapytanie nr 10 i odpowiedź
28.08.2017 14:00 AP.271.87.2017 Zmiana terminu (2)
28.08.2017 13:55 AP.271.87.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
24.08.2017 12:41 AP.271.87.2017 Zapytanie do SIWZ od 1 do 9 oraz odpowiedzi
21.08.2017 15:10 AP.271.87.2017 Zmiana terminów
21.08.2017 15:06 AP.271.87.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
09.08.2017 13:00 AP.271.87.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
09.08.2017 12:58 AP.271.87.2017 Ogłoszenie o zamówieniu