Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.10.2017 15:24 AP.271.106.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
26.09.2017 13:36 AP.271.106.2017 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
12.09.2017 11:58 AP.271.106.2017 Informacja z otwarcia ofert
07.09.2017 08:42 AP.271.106.2017 Odpowiedż na zapytanie nr 1
28.08.2017 12:46 AP.271.106.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
28.08.2017 12:44 AP.271.106.2017 Ogłoszenie o zamówieniu