Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.03.2018 12:02 AP.271.101.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zadanie 1)
23.01.2018 13:26 AP.271.101.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
27.11.2017 11:47 AP.271.101.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie zadań nr 1 -5.
13.11.2017 14:23 AP.271.101.2017 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (zadania 6 i 7)
12.10.2017 12:59 AP.271.101.2017 Informacje z otwarcia ofert
10.10.2017 13:34 AP.271.101.2017 Uzupełnienie odpowiedzi na zapytanie nr 1
06.10.2017 12:51 AP.271.101.2017 Zapytanie do treści SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
26.09.2017 12:03 AP.271.101.2017 Modyfikacja SIWZ
05.09.2017 10:48 AP.271.101.2017 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
05.09.2017 10:44 AP.271.101.2017 Ogłoszenie o zamówieniu