Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2017 16:58 AP.271.91.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
31.10.2017 09:26 AP.271.91.2017 Informacja o wyborze oferty - zadanie nr 6
24.10.2017 11:24 AP.271.91.2017 Informacja o wyborze oferty
12.10.2017 09:22 AP.271.91.2017 Informacja o unieważnieniu - zadanie nr 3
04.10.2017 14:48 AP.271.91.2017 Informacja z otwarcia ofet po poprawie omyłek
22.09.2017 09:02 AP.271.91.2017 Informacja z otwarcia ofert
06.09.2017 14:15 AP.271.91.2017 Poprawiony formularz ofertowy dla zadania nr 2
06.09.2017 09:04 AP.271.91.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
06.09.2017 09:02 AP.271.91.2017 Ogłoszenie o zamówieniu