Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.10.2017 12:05 AP.271.109.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
04.10.2017 13:43 AP.271.109.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania
25.09.2017 12:44 AP.271.109.2017 Informacje z otwarcia ofert
19.09.2017 10:29 AP.271.109.2017 Zapytanie nr 1 i odpowiedź
19.09.2017 10:28 AP.271.109.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
06.09.2017 10:21 AP.271.109.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
06.09.2017 10:13 AP.271.109.2017 Ogłoszenie o zamówieniu