Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.01.2018 13:22 AP.271.103.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
08.01.2018 09:56 AP.271.103.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
22.11.2017 08:22 AP.271.103.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania
23.10.2017 13:53 AP.271.103.2017 Informacja z otwarcia ofert
10.10.2017 12:10 AP.271.103.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 - opublikowane
06.10.2017 13:45 AP.271.103.2017 Zapytanie do SIWZ nr 2 i 3 oraz odpowiedzi
06.10.2017 13:18 AP.271.103.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 - wysłane
27.09.2017 12:22 AP.271.103.2017 Poprawa omyłki pisarskiej w treści SIWZ nr 2
25.09.2017 12:54 AP.271.103.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane
21.09.2017 11:43 AP.2017.103.2017 Zapytanie nr 1 i odpowiedź
21.09.2017 11:41 AP.271.103.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (wysłane)
13.09.2017 11:28 AP.271.103.2017 Poprawa omyłki pisarskiej w treści SIWZ
12.09.2017 11:25 AP.271.103.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
12.09.2017 11:23 AP.271.103.2017 Ogłoszenie o zamówieniu