Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.11.2017 15:33 AP.271.104.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
31.10.2017 09:42 AP.271.104.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania - zadania 1-2, 9
20.10.2017 13:05 AP.271.104.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania - zadania 4-8
06.10.2017 10:25 AP.271.104.2017 Informacja o unieważnieniu zadania nr 3
27.09.2017 14:16 AP.271.104.2017 Informacje z otwarcia ofert
15.09.2017 13:31 AP.271.104.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
15.09.2017 13:28 AP.271.104.2017 Ogłoszenie o zamówieniu