Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2017 12:08 AP.271.113.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
13.10.2017 10:55 AP.271.113.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania
11.10.2017 14:47 AP.271.113.2017 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zad. 1
09.10.2017 15:34 AP.271.113.2017 Informacja z otwarcia ofert
03.10.2017 15:03 AP.271.113.2017 Zapytanie do SIWZ nr 2 oraz odpowiedź
03.10.2017 15:00 AP.271.113.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
02.10.2017 14:25 AP.271.113.2017 Zapytanie do SIWZ nr 1 oraz odpowiedzi
28.09.2017 17:39 AP.271.113.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
28.09.2017 17:37 AP.271.113.2017 Ogłoszenie o zamówieniu