Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.10.2017 10:38 AP.271.120.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
20.10.2017 13:00 AP.271.120.2017 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
18.10.2017 11:34 AP.271.120.2017 Informacja z otwarcia ofert
09.10.2017 11:30 AP.271.120.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
09.10.2017 11:28 AP.271.120.2017 Ogłoszenie o zamówieniu