Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.11.2017 15:13 AP.271.117.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu)
30.10.2017 12:23 AP.271.117.2017 Informacja o unieważnieniu postępowania
25.10.2017 13:29 AP.271.117.2017 Informacja z otwarcia ofert
12.10.2017 17:26 AP.271.117.2017 Odpowiedź na zapytanie nr 1
12.10.2017 17:22 AP.271.117.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
09.10.2017 12:11 AP.271.117.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
09.10.2017 12:10 AP.271.117.2017 Ogłoszenie o zamówieniu