Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.01.2018 11:40 AP.271.126.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
15.12.2017 13:09 AP.271.126.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 3
12.12.2017 15:20 AP.271.126.2017 Informacja o ponownym wyniku postępowania w zakresie zadania nr 3
05.12.2017 09:51 AP.271.126.2017 Sprostowanie informacji o wyniku postępowania
30.11.2017 15:02 AP.271.126.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.11.2017 10:02 AP.271.126.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu zadania nr 1
06.11.2017 13:29 AP.271.126.2017 Informacja z otwarcia ofert
02.11.2017 13:39 AP.271.126.2017 Zapytania do treści SIWZ nr 6 i 7 oraz odpowiedzi
30.10.2017 14:51 AP.271.126.2017 Zapytania do treści SIWZ nr 1 do 5 oraz odpowiedzi
30.10.2017 14:49 AP.271.126.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
24.10.2017 14:26 AP.271.126.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
24.10.2017 14:21 AP.271.126.2017 Modyfikacja SIWZ
23.10.2017 14:52 AP.271.126.2017 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
23.10.2017 14:50 AP.271.126.2017 Ogłoszenie o zamówieniu