Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.02.2018 14:34 AP.271.49.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
21.12.2017 17:04 AP.271.49.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.11.2017 13:15 AP.271.49.2017 Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
15.11.2017 09:00 AP.271.49.2017 Zapytanie do SIWZ nr 2 i 3 oraz modyfikacja SIWZ
15.11.2017 08:55 AP.271.49.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
08.11.2017 14:36 AP.271.49.2017 Zmiana terminów
08.11.2017 14:32 AP.271.49.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
31.10.2017 13:08 AP.271.49.2017 Zapytanie do SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
27.10.2017 13:17 AP.271.49.2017 Modyfikacja treści SIWZ
25.10.2017 12:39 AP.271.49.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
25.10.2017 12:35 AP.271.49.2017 Ogłoszenie o zamówieniu