Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2018 14:31 AP.271.123.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
12.12.2017 10:59 AP.271.123.2017 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
20.11.2017 14:57 AP.271.123.2017 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
20.11.2017 13:46 AP.271.123.2017 Informacja z otwarcia ofert
08.11.2017 11:10 AP.271.123.2017 Odpowiedź na zapytanie nr 1
03.11.2017 10:14 AP.271.123.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
03.11.2017 10:12 AP.271.123.2017 Ogłoszenie o zamówieniu