Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2017 11:10 AP.271.129.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
23.11.2017 14:24 AP.271.129.2017 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
15.11.2017 13:06 AP.271.129.2017 Informacja z otwarcia ofert
06.11.2017 10:23 AP.271.129.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
06.11.2017 10:21 AP.271.129.2017 Ogłoszenie o zamówieniu