Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.01.2018 12:21 AP.271.134.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
16.01.2018 08:50 AP.271.134.2017 Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu
10.01.2018 11:54 AP.271.134.2017 Unieważnienie postepowania zadania 1,5,7
04.01.2018 13:53 AP.271.134.2017 Informacja z otwarcia ofert
19.12.2017 09:36 AP.271.134.2017 Specyfikacja Istotnych Waunków Zamówienia
19.12.2017 09:30 AP.271.134.2017 Ogłoszenie o zamówieniu