Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.02.2018 15:24 AP.271.137.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
01.02.2018 14:47 AP.271.137.2017 Informacja o wyborze oferty
04.01.2018 13:58 AP.271.137.2017 Informacja z otwarcia ofert
20.12.2017 10:03 AP.271.137.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
20.12.2017 10:00 AP.271.137.2017 Ogłoszenie o zamówieniu