Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.03.2018 12:21 AP.271.139.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
02.03.2018 13:04 AP.271.139.2017 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
19.01.2018 12:36 AP.271.139.2017 Oświadczenie dot grupy kapitałowej
19.01.2018 12:32 AP.271.139.2017 Informacja z otwarcia ofert
15.01.2018 13:57 AP.271.139.2017 Modyfikacja zapisu SIWZ II
11.01.2018 12:34 AP.271.139.2017 Modyfikacja zapisu SIWZ.
08.01.2018 10:04 AP.271.139.2017 Odpowiedzi na zapytania 5 i 6. Zmiana terminu
08.01.2018 10:00 AP.271.139.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
03.01.2018 11:30 AP.271.139.2017 Odpowiedzi na zapytania nr 3 i 4
28.12.2017 13:39 AP.271.139.2017 Odpowiedź na zapytanie nr 2. Zmiana terminu
28.12.2017 13:34 AP.271.139.2017 Ogłoszenie z zmianie ogłoszenia
21.12.2017 13:24 AP.271.139.2017 Odpowiedź na zapytanie nr 1
20.12.2017 12:56 AP.271.139.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
20.12.2017 12:41 AP.271.139.2017 Ogłoszenie o zamówieniu