Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.02.2018 12:45 AP.271.136.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
25.01.2018 15:00 AP.271.136.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania
08.01.2018 15:04 AP.271.136.2017 Informacja z otwarcia ofert
22.12.2017 13:23 AP.271.136.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
22.12.2017 13:21 AP.271.136.2017 Ogłoszenie o zamówieniu