Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.10.2018 08:08 KO.6341.31.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wygaszenie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 29.07.2013 r. znak Cz.OS.WS.7322.53.12 Cz.OS.WS.KW.144/12 oraz udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (...)
17.10.2018 13:13 KO.6220.1.42.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2018 r. znak KO.6220.1.42.2017 dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 14/2018 z dnia 15 października 2018 r. znak KO.6220.1.42.2017 określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. ”Punkt skupu złomu” zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. Brata Alberta (działka nr 4120/365)
17.10.2018 13:03 KO.6220.1.46.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 października 2018 r. znak KO.6220.1.46.2016 dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 13/2018 z dnia 11 października 2018 r. znak KO.6220.1.46.2016 określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji (...) przy ul. Chorzowskiej
17.10.2018 12:48 KO.6220.1.46.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 października 2018 r. znak KO.6220.1.46.2016 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o tym, że została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 13/2018 z dnia 11 października 2018 r. znak KO.6220.1.46.2016 określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji (...) przy ul. Chorzowskiej 58
15.10.2018 13:01 KO.6251.1.2018 Zawiadomienie stron postępowania o wystąpieniu Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 5 października 2018 r. znak WE.6251.1.2016.KM (Lp. 17/2018) do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach (..)
11.10.2018 11:33 KO.6341.30.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – budowa drogi przy ul. Akacjowej w Rudzie Śląskiej” oraz „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – budowa drogi przy ul. Leszczynowej w Rudzie Śląskiej”.
10.10.2018 12:16 KO.602.1.1.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 października 2018 r. znak KO.602.1.1.2018 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do opracowywania Projektu „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”.
04.10.2018 16:00 KO.6341.29.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługą wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zakładu Lidl Ruda Śląska
04.10.2018 15:43 KO.6220.1.26.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 138 do 195 w Rudzie Śląskiej –Wirku”.
03.10.2018 15:19 KO.6220.1.46.2016 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58.
02.10.2018 13:36 KO.6226.1.14.2014 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2018 r. znak KO.6226.1.14.2014 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do opracowywania dokumentów(...)
01.10.2018 13:07 KO.6341.28.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, tj. przekroczenie rzeki Czarniawki w km 9+356 w Rudzie Śląskiej przy ul. Klary
28.09.2018 09:42 KO.6220.1.27.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65
28.09.2018 09:28 KO.6220.1.27.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przy ul. Żwirki i Wigury 65
27.09.2018 17:47 KO.6341.27.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (...)
27.09.2018 17:22 KO.6341.26.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (....) - PKN Orlen.
26.09.2018 09:21 KO.6341.24.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (...)
26.09.2018 09:07 KO.6341.25.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do istniejących urządzeń wodnych (...)
19.09.2018 10:33 KO.6341.23.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.
15.09.2018 11:53 KO.6180.1.2018 Informacja dla rolników w zakresie uprawy konopi.
14.09.2018 12:59 KO.6341.21.2018 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie wylotu W1, wykonanie rowu R-1 oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego.
14.09.2018 12:53 KO.6341.22.2018 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych wraz z pracami towarzyszącymi (w tym na ich przebudowę), tj. przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej W1, wykonanie wylotu W2, wykonanie rowu R-1, przebudowa przepustu P-1 wraz z umocnieniem rowu oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych, do urządzeń wodnych.
14.09.2018 12:09 KO.6251.1.2013 Zakończenie postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu z terenu sklepu „Intermarche” w Rudzie Śląskiej
10.09.2018 09:39 KO.6220.1.20.2018 Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 12/2018 z dnia 6 września 2018 r. znak KO.6220.1.20.2018 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu magazynowo – usługowego wraz z zapleczem socjalnym i biurami oraz infrastrukturą techniczną w Rudzie Śląskiej przy ul. Dworcowej 11 (...)
07.09.2018 10:19 KO.6220.1.38.2017 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego podczas wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej”
07.09.2018 10:08 KO.6220.1.38.2017 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego (...)"
05.09.2018 15:43 KO.6220.1.57.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 sierpnia 2018 r. znak KO.6220.1.57.2016 dot. zawiadomienia stron postępowania o przekazaniu pismem z 30 sierpnia 2018 r. znak do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach odwołania z 16 sierpnia 2018 r. Towarzystwa na Rzecz Ziemi w Oświęcimiu
05.09.2018 15:38 KO.6220.1.46.2016 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
05.09.2018 15:22 KO.6220.1.24.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 sierpnia 2018 r. znak KO.6220.1.24.2018 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o tym, że została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 11/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. znak KO.6220.1.24.2018
05.09.2018 15:19 KO.6220.1.23.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 sierpnia 2018 r. znak KO.6220.1.23.2018 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o tym, że została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 10/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. znak KO.6220.1.23.2018
05.09.2018 15:10 KO.6220.1.11.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 sierpnia 2018 r. znak KO.6220.1.11.2018 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o tym, że została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 9/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. znak KO.6220.1.11.2018
24.08.2018 12:28 KO.6341.19.2018 Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.08.2018 r. znak GL.ZUZ.1.421.272.2018.AD udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
17.08.2018 15:47 KO.6220.1.22.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zlewnia Barbara podzlewnia Centrum – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno–kanalizacyjnym oraz pełnienia nadzoru autorskiego”
02.08.2018 08:00 KO.6220.1.27.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65”.
01.08.2018 12:06 KO.6220.1.46.2016 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich (...)
31.07.2018 14:11 KO.6220.1.57.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 lipca 2018 r. znak KO.6220.1.57.2016 dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 8/2018 z dnia 26 lipca 2018 r.
31.07.2018 13:55 KO.6220.1.57.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 lipca 2018 r. znak KO.6220.1.57.2016 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o tym, że została wydana Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni Mikołaj (...)
30.07.2018 14:44 KO.6341.73.2017 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych (..)
30.07.2018 14:40 KO.6341.16.2018 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych wraz z pracami towarzyszącymi (w tym na ich przebudowę), tj. na zarurowanie i przebudowę istniejących rowów RO1 na odcinku 76,8 m wraz z umocnieniem dna i skarp (..)
30.07.2018 14:30 KO.6341.17.2018 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów.
23.07.2018 12:34 KO.6220.1.11.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Projekt podniesienia brzegów potoku Bielszowickiego z terenami przyległymi z uwzględnieniem docelowych osiadań kopalni KWK Ruda w kilometrażu od 6+600 do 8+000”.
23.07.2018 12:24 KO.6341.15.2018 Postępowanie administracyjne o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 stycznia 2011 r. znak: KKS.6210-44/10 na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu DN 315 kanalizacji deszczowej do cieku Mleczna w km 13+000 w Tychach przy ul. Katowickiej
18.07.2018 11:41 KO.602.1.2.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r., KO.602.1.2.2018
18.07.2018 11:33 KO.6220.1.10.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r., KO.6220.1.10.2018
18.07.2018 11:13 KO.6220.1.19.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r., KO.6220.1.19.2018
16.07.2018 11:31 KO.6220.1.27.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65”
13.07.2018 16:01 KO.6220.1.77.2016 Kontynuacja postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu (...)"
13.07.2018 15:55 KO.6341.13.2018 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
13.07.2018 15:50 KO.6341.14.2018 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Karola Goduli 45
06.07.2018 11:28 KO.6341.12.2018 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

1 2 następna