Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2018 09:29 KO.6220.1.30.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 grudnia 2018 r. znak KO.6220.1.30.2018 dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 17/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. znak KO.6220.1.30.2018 określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. ”Rozbudowa bazy handlowo – magazynowej firmy STALMAG związanej z obrotem żelazostopami, ich składowaniem i konfekcjonowaniem”.
19.12.2018 09:18 KO.6220.1.38.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 grudnia 2018 r. znak KO.6220.1.38.2017 dot. zawiadomienia stron postępowania, że Prezydent Miasta Ruda Śląska pismem z 18 grudnia 2018 r. znak KO.6220.1.38.2017 przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach odwołanie z 10 grudnia 2018 r. Pani Anny Smorońskiej - prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Budowy Dróg Śląsk z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek 36 (...)
17.12.2018 12:37 KO.6324.1.25.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie likwidacji wykonanych bez wymaganych prawem pozwoleń wodnoprawnych, urządzeń wodnych - studni chłonnych, zlokalizowanych na działce nr 3113/316 przy ul. Pawłowskiej 8 w Rudzie Śląskiej
11.12.2018 08:11 KO.6151.8.2018 Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego koła łowieckiego "CIETRZEW" w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w sezonie łowieckim 2018/2019 obwód łowieci nr 129
06.12.2018 13:31 KO.6341.36.2018 Postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - ul. Zlewnia Bujoczka
05.12.2018 10:02 KO.6220.1.34.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 grudnia 2018 r. znak KO.6220.1.34.2018 dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 16/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. znak KO.6220.1.34.2018 określające środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa centrum handlowego: Galeria Handlowa i Bricomarche w Rudzie Śląskiej przy ul. Reymonta, Korczaka i Nowary" (...) w rejonie ul. Nowary
03.12.2018 08:51 KO.6341.35.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, tj. Tesco Polska Sp. z o.o. (...), ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu myjni samochodowej zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. Górnośląskiej 45
03.12.2018 08:43 KO.6341.34.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, (...) ścieków zawierających substancje szczególne szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z stacji paliw BP "Wirek" w Rudzie Śląskiej przy ul. 1-go Maja 299
03.12.2018 08:34 KO.6220.1.38.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2018 r. znak KO.6220.1.38.2017 dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu Postanowienia Nr 15/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. znak KO.6220.1.38.2017 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej (...)
29.11.2018 14:46 KO.6220.1.69.2012 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”.
29.11.2018 08:17 KO.6151.5.2018 OBWIESZCZENIE O MIEJSCU PRZECHOWYWANIA KSIĄŻKI EWIDENCJI POBYTU NA POLOWANIU INDYWIDUALNYM ORAZ O SPOSOBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI ZAWARTYCH W KSIĄŻCE EWIDENCJI POBYTU NA POLOWANIU INDYWIDUALNYM I ICH ZAKRESIE DLA KOŁA ŁOWIECKIEGO "DIANA" BYTOM
28.11.2018 08:17 KO.6251.1.2013 Kontynuacja sprawy z dnia 2017 roku - Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 16 listopada 2018 r. znak WE.6251.1.2016 (Lp.19/2018) dot. zawiadomienia stron o przeprowadzeniu przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach ponownych pomiarów hałasu z terenu sklepu "Intermarche" przy ul. Górnośląskiej 13 w Rudzie Śląskiej (...)
27.11.2018 13:03 KO.6220.1.38.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 listopada 2018 r. znak KO.6220.1.38.2017 dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu Decyzji Nr 15/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. znak KO.6220.1.38.2017 (...)
27.11.2018 12:53 KO.6220.1.38.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 listopada 2018 r. znak KO.6220.1.38.2017 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o tym, że została wydana Decyzja Nr 15/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. znak KO.6220.1.38.2017 (...)
22.11.2018 08:04 KO.6341.33.2018 postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach projektu pn.: "przebudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 138 do nr 195 w Rudzie Śląskiej - Wirku - etap II"
19.11.2018 09:59 KO.6341.32.2018 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego-ujęcia wód powierzchniowych ze stawu Marcin na działce o numerze ewidencyjnym 322/14 obręb Orzegów, gmina Ruda Śląska
15.11.2018 16:12 KO.6220.1.27.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65”
13.11.2018 14:10 KO.6151.5.2018 Obwieszczenie o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępnienia informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie dla koła łowieckiego „Bór” w Rudzie Śląskiej
13.11.2018 14:06 KO.6151.5.2018 Obwieszczenie o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępnienia informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie dla koła łowieckiego „Cietrzew” w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
02.11.2018 09:06 KO.6151.5.2018 Obwieszczenie o terminach polowania zbiorowego Koła Łowieckiego "Bór" w Rudzie Śląskiej w sezonie łowieckim 2018/2019, obwód łowiecki nr 130
02.11.2018 08:55 KO.6151.5.2018 Obwieszczenie o terminach polowania zbiorowego Koła Łowieckiego "Cietrzew" w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w sezonie łowieckim 2018/2019, obwód łowiecki nr 1 i 129
31.10.2018 12:31 KO.6220.1.38.2017 Kontynuacja postępowania z roku 2017 - przy ul. Kokotek
29.10.2018 10:37 KO.6151.5.2018 Informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego koła łowieckiego "CIETRZEW" w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w sezonie łowieckim 2018/2019 obwód łowiecki nr 1 i nr 129
29.10.2018 10:23 KO.6151.5.2018 Informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego koła łowieckiego "BÓR" w Rudzie Śląskiej w sezonie łowieckim 2018/2019 obwód łowiecki nr 130
29.10.2018 08:12 KO.6220.1.45.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny: węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Zabrze-Bielszowice""
19.10.2018 08:08 KO.6341.31.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wygaszenie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 29.07.2013 r. znak Cz.OS.WS.7322.53.12 Cz.OS.WS.KW.144/12 oraz udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (...)
17.10.2018 13:13 KO.6220.1.42.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2018 r. znak KO.6220.1.42.2017 dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 14/2018 z dnia 15 października 2018 r. znak KO.6220.1.42.2017 określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. ”Punkt skupu złomu” zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. Brata Alberta (działka nr 4120/365)
17.10.2018 13:03 KO.6220.1.46.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 października 2018 r. znak KO.6220.1.46.2016 dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 13/2018 z dnia 11 października 2018 r. znak KO.6220.1.46.2016 określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji (...) przy ul. Chorzowskiej
17.10.2018 12:48 KO.6220.1.46.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 października 2018 r. znak KO.6220.1.46.2016 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o tym, że została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 13/2018 z dnia 11 października 2018 r. znak KO.6220.1.46.2016 określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji (...) przy ul. Chorzowskiej 58
15.10.2018 13:01 KO.6251.1.2018 Zawiadomienie stron postępowania o wystąpieniu Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 5 października 2018 r. znak WE.6251.1.2016.KM (Lp. 17/2018) do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach (..)
11.10.2018 11:33 KO.6341.30.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – budowa drogi przy ul. Akacjowej w Rudzie Śląskiej” oraz „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – budowa drogi przy ul. Leszczynowej w Rudzie Śląskiej”.
10.10.2018 12:16 KO.602.1.1.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 października 2018 r. znak KO.602.1.1.2018 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do opracowywania Projektu „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”.
04.10.2018 16:00 KO.6341.29.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługą wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zakładu Lidl Ruda Śląska
04.10.2018 15:43 KO.6220.1.26.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 138 do 195 w Rudzie Śląskiej –Wirku”.
03.10.2018 15:19 KO.6220.1.46.2016 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58.
02.10.2018 13:36 KO.6226.1.14.2014 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2018 r. znak KO.6226.1.14.2014 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do opracowywania dokumentów(...)
01.10.2018 13:07 KO.6341.28.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, tj. przekroczenie rzeki Czarniawki w km 9+356 w Rudzie Śląskiej przy ul. Klary
28.09.2018 09:42 KO.6220.1.27.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65
28.09.2018 09:28 KO.6220.1.27.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przy ul. Żwirki i Wigury 65
27.09.2018 17:47 KO.6341.27.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (...)
27.09.2018 17:22 KO.6341.26.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (....) - PKN Orlen.
26.09.2018 09:21 KO.6341.24.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (...)
26.09.2018 09:07 KO.6341.25.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do istniejących urządzeń wodnych (...)
19.09.2018 10:33 KO.6341.23.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.
15.09.2018 11:53 KO.6180.1.2018 Informacja dla rolników w zakresie uprawy konopi.
14.09.2018 12:59 KO.6341.21.2018 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie wylotu W1, wykonanie rowu R-1 oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego.
14.09.2018 12:53 KO.6341.22.2018 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych wraz z pracami towarzyszącymi (w tym na ich przebudowę), tj. przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej W1, wykonanie wylotu W2, wykonanie rowu R-1, przebudowa przepustu P-1 wraz z umocnieniem rowu oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych, do urządzeń wodnych.
14.09.2018 12:09 KO.6251.1.2013 Zakończenie postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu z terenu sklepu „Intermarche” w Rudzie Śląskiej
10.09.2018 09:39 KO.6220.1.20.2018 Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 12/2018 z dnia 6 września 2018 r. znak KO.6220.1.20.2018 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu magazynowo – usługowego wraz z zapleczem socjalnym i biurami oraz infrastrukturą techniczną w Rudzie Śląskiej przy ul. Dworcowej 11 (...)
07.09.2018 10:19 KO.6220.1.38.2017 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego podczas wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej”

1 2 3 następna