Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.09.2018 10:08 KO.6220.1.38.2017 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego (...)"
05.09.2018 15:43 KO.6220.1.57.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 sierpnia 2018 r. znak KO.6220.1.57.2016 dot. zawiadomienia stron postępowania o przekazaniu pismem z 30 sierpnia 2018 r. znak do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach odwołania z 16 sierpnia 2018 r. Towarzystwa na Rzecz Ziemi w Oświęcimiu
05.09.2018 15:38 KO.6220.1.46.2016 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
05.09.2018 15:22 KO.6220.1.24.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 sierpnia 2018 r. znak KO.6220.1.24.2018 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o tym, że została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 11/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. znak KO.6220.1.24.2018
05.09.2018 15:19 KO.6220.1.23.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 sierpnia 2018 r. znak KO.6220.1.23.2018 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o tym, że została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 10/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. znak KO.6220.1.23.2018
05.09.2018 15:10 KO.6220.1.11.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 sierpnia 2018 r. znak KO.6220.1.11.2018 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o tym, że została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 9/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. znak KO.6220.1.11.2018
24.08.2018 12:28 KO.6341.19.2018 Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.08.2018 r. znak GL.ZUZ.1.421.272.2018.AD udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
17.08.2018 15:47 KO.6220.1.22.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zlewnia Barbara podzlewnia Centrum – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno–kanalizacyjnym oraz pełnienia nadzoru autorskiego”
02.08.2018 08:00 KO.6220.1.27.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65”.
01.08.2018 12:06 KO.6220.1.46.2016 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich (...)
31.07.2018 14:11 KO.6220.1.57.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 lipca 2018 r. znak KO.6220.1.57.2016 dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 8/2018 z dnia 26 lipca 2018 r.
31.07.2018 13:55 KO.6220.1.57.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 lipca 2018 r. znak KO.6220.1.57.2016 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o tym, że została wydana Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni Mikołaj (...)
30.07.2018 14:44 KO.6341.73.2017 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych (..)
30.07.2018 14:40 KO.6341.16.2018 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych wraz z pracami towarzyszącymi (w tym na ich przebudowę), tj. na zarurowanie i przebudowę istniejących rowów RO1 na odcinku 76,8 m wraz z umocnieniem dna i skarp (..)
30.07.2018 14:30 KO.6341.17.2018 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów.
23.07.2018 12:34 KO.6220.1.11.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Projekt podniesienia brzegów potoku Bielszowickiego z terenami przyległymi z uwzględnieniem docelowych osiadań kopalni KWK Ruda w kilometrażu od 6+600 do 8+000”.
23.07.2018 12:24 KO.6341.15.2018 Postępowanie administracyjne o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 stycznia 2011 r. znak: KKS.6210-44/10 na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu DN 315 kanalizacji deszczowej do cieku Mleczna w km 13+000 w Tychach przy ul. Katowickiej
18.07.2018 11:41 KO.602.1.2.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r., KO.602.1.2.2018
18.07.2018 11:33 KO.6220.1.10.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r., KO.6220.1.10.2018
18.07.2018 11:13 KO.6220.1.19.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r., KO.6220.1.19.2018
16.07.2018 11:31 KO.6220.1.27.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65”
13.07.2018 16:01 KO.6220.1.77.2016 Kontynuacja postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu (...)"
13.07.2018 15:55 KO.6341.13.2018 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
13.07.2018 15:50 KO.6341.14.2018 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Karola Goduli 45
06.07.2018 11:28 KO.6341.12.2018 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.
06.07.2018 11:14 KO.6220.1.69.2012 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”.
06.07.2018 11:02 KO.6220.1.46.2016 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich (...)
29.06.2018 13:23 KO.6220.1.46.2016 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich (...)
29.06.2018 11:14 KO.6220.1.57.2016 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - ul. Szyb Walenty
18.06.2018 17:06 KO.6220.1.25.2018 Postępowanie w sprawie planowanego na terenie Republiki Słowackiej przedsięwzięcia (...)
08.06.2018 09:29 KO.6220.1.26.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 138 do 195 w Rudzie Śląskiej – Wirku”
08.06.2018 08:58 KO.6220.1.77.2016 Kontynuacja postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Pokój 1” wraz z założeniami do Projektu Zagospodarowania Złoża „Pokój 1””.
08.06.2018 08:48 KO.6220.1.25.2018 Postępowanie w sprawie planowanego na terenie Republiki Słowackiej przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach.
06.06.2018 13:09 KO.6220.1.57.2016 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Elektrociepłownia Mikołaj w Rudzie Śląskiej
28.05.2018 09:39 KO.6220.1.22.2018 Postępowanie w spr. przedsięwzięcia pn. „Zlewnia Barbara podzlewnia Centrum – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno – kanalizacyjnym oraz pełnienia nadzoru autorskiego”
23.05.2018 16:43 Ogłoszenie w sprawie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
11.05.2018 14:01 KO.6341.07.2018 Postępowanie w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu i drenaży oraz na usługę wodną, tj. odprowadzanie do urządzeń wodnych (rowu) – wód opadowych i roztopowych"
11.05.2018 08:42 KO.6220.1.11.2018 Postępowanie w spr. „Projekt podniesienia brzegów potoku Bielszowickiego z terenami przyległymi z uwzględnieniem docelowych osiadań kopalni KWK Ruda w kilometrażu od 6+600 do 8+000”
07.05.2018 13:33 KO.6220.1.57.2016 Kontynuacja postępowania z roku 2016 w spr. "Rozbudowa Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej o blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym na terenie znajdującym się pod adresem: ul.Szyb Walenty 32"
07.05.2018 13:27 KO.6220.1.46.2016 Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej"
27.04.2018 09:27 KO.6220.1.2.2018 Postępowanie w spr. „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego z zapleczem socjalno – biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Rudzie Śląskiej, na działkach o nr: 1067/519 (część), 1068/519, 1070/519, 1071/519, 1072/519, 1089/519 (część) i 517"
25.04.2018 08:34 KO.6341.06.2018 Postępowanie w spr. „Szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu wylotami kanalizacji deszczowej WA i WB wód opadowych i roztopowych z terenu PGG Sp. z o.o. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice"
25.04.2018 08:30 KO.6341.05.2018 Postępowanie w spr. „Przebudowa ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej – Etap I"
24.04.2018 14:07 KO.6341.04.2018 Postępowanie w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z bezdotykowej myjni zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 370 A"
18.04.2018 13:42 KO.6341.03.2018 Postępowanie w spr. „Zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wody, poprzez odtworzenie lewej skarpy koryta potoku Bielszowickiego na odcinku w km 9+765 – 10+116 w Rudzie Śląskiej, w związku z likwidacją zastoiska wodnego związanego z powstaniem niecki obniżeniowej w rejonie lewego brzegu cieku Bielszowickiego"
16.04.2018 15:20 KO.6220.1.77.2016 Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Pokój 1"
05.04.2018 18:12 KO.6220.1.9.2018 Postępowanie w spr. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej”
23.03.2018 12:03 KO.6341.01.2018 Postępowanie w spr. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji Paliw PKN ORLEN S.A. nr 1394 w Rudzie Śląskiej"
15.03.2018 17:01 KO.6220.1.8.2018 Postępowanie w spr. „Zlewnia Potyki – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno – kanalizacyjnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego”
15.03.2018 16:57 KO.6220.1.7.2018 Postępowanie w spr. „Zlewnia Pordzika – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno – kanalizacyjnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego”

poprzednia 1 2 3 następna