Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.10.2018 10:46 AU.6740.463.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.10.2018 r. o wydaniu w dniu 18.10.2018 r. decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej p/n.:„Rozbudowa ul. Głównej i ul. Edmunda Kokota – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Głównej i ul. Edmunda Kokota
18.10.2018 11:40 EZ.8141.9.6.2018 Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dofinansowanego z budżetu Miasta Ruda Śląska pn. „Program redukcji szkód dla osób uzależnionych z deficytami poznawczymi i zagrożonych marginalizacją”.
17.10.2018 11:16 AU.6740.655.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.655.2018 r. w sprawie wydanej w dniu 04.10.2018 r. decyzji o pozwoleniu na budowę pn.: budowa dwóch hal magazynowo-produkcyjno-usługowych (...) przy ul. Zabrzańskiej
15.10.2018 15:28 AM.6640.1.652.2018 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w trybie § 37-39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ul. Ks. Ludwika Tunkla 101
15.10.2018 15:20 AM.6640.1.963.2018 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w trybie § 37-39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w rejonie ul. Ks. Ludwika Tunkla w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
15.10.2018 14:59 AM.6640.1.20.2018 : Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w trybie § 37-39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków - rejon ROD "Powstaniec Śląski" w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
08.10.2018 10:10 AU.6740.488.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.488.2018 w sprawie wydanej w dniu 01.10.2018 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 610-18 dla inwestycji (...)
03.10.2018 14:51 PZ.6740.258.2011 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr PZ.6740.258.2011 w sprawie wydanej w dniu 27.09.2018 r. decyzji uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 312-11 z dnia 10.06.2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „przebudowa ulicy Bałtyckiej (etap I, II, III) – drogi klasy „D” w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.
26.09.2018 15:19 AU.6740.503.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.503.2018 w sprawie wydanej w dniu 20.09.2018 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 589-18 dla inwestycji (...)
26.09.2018 14:44 RP I Ds 20.2016 Zarządzenie w przedmiocie wezwania uprawnionego do odbioru depozytu
24.09.2018 09:31 AU.6740.586.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.586.2018 w sprawie wydanego w dniu 11.09.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (..)
20.09.2018 17:43 AU.6733.2.2018 obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wydaniu decyzji nr 3-18 z dnia 14.09.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej (...)"
18.09.2018 12:44 AU.6740.463.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanego w dniu z dnia 14.08.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „rozbudowa ul. Głównej i ul. Kokota – budowa ścieżki rowerowej (...)
17.09.2018 14:46 AM.6640.1.523.2018 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w rejonie ul. Kochłowickiej
13.09.2018 16:41 AU.6740.488.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska (znak sprawy Nr AU.6740.488.2018) w sprawie wydanego w dniu 30.08.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
12.09.2018 14:27 EZ.8141.9.6.2018 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dofinansowanego z budżetu Miasta Ruda Śląska pn. „Program redukcji szkód dla osób uzależnionych z deficytami poznawczymi i zagrożonych marginalizacją”.
12.09.2018 12:24 AU.6740.420.2018 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.420.2018 r. w sprawie wydanej w dniu 05.09.2018 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Bukowej, 1 Maja, Edmunda Kokota, Czarnoleśnej, Stanisława Kunickiego – budowa ścieżki rowerowej od ul. Bukowej do ul. Głównej w Rudzie Śląskiej
05.09.2018 08:00 AU.6740.503.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.503.2018 w sprawie wydanego w dniu 31.08.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (...)
04.09.2018 14:54 AU.6740.453.2018 Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 479-18 (znak sprawy AU.6740.453.2018) z dnia 09.08.2018 r. (...)
31.08.2018 12:47 AU.6740.497.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.497.2018 w sprawie wydanego w dniu 30.08.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: budowa gazociągu (...)
30.08.2018 15:38 AU.6740.585.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.585.2018 w sprawie wydanego w dniu 24.08.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji (...)
27.08.2018 15:49 AU.6740.502.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.502.2018 w sprawie wydanego w dniu 22.08.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji (...)
17.08.2018 16:22 SDO.5315.567.2018 Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic - ul. Leśna
16.08.2018 08:39 AM.6640.1.627.2018 Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych - ul. Leśna
14.08.2018 09:51 AU.6740.453.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.453.2018 w sprawie wydanej w dniu 09.08.2018 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 479-18 dla inwestycji pn.: „przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym (...)"
30.07.2018 13:04 AM.6640.1.1289.2017 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i przyjęcia granic nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Szczęść Boże.
25.07.2018 08:18 EO.042.3.2018 Wykaz szkół, którym w 2018 roku, zostało udzielone wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na zakup książek niebędących podręcznikami, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
25.07.2018 08:11 AU.6740.420.2018 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanego w dniu z dnia 19.07.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - pn.: „Rozbudowa ul. Bukowej ..." ,
20.07.2018 11:49 IFVIIIa.7570.12.73.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 4623/232
16.07.2018 11:50 AU.6740.453.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.453.2018
10.07.2018 15:16 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej przy ul. W.Korfantego 53
09.07.2018 09:15 AU.6740.328.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanego w dniu 05.06.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na docieplenie (...) - ul. Oświęcimska 85, 85A i 85B
29.06.2018 10:25 AU.6733.2.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - Budowa sieci gazowej DN 160 PE (...)
19.06.2018 14:13 KD.7013.9.2017 Zawiadomienie o planowanej inwestycji: „Rozbudowa ulicy Wolności w Rudzie Śląskiej” – opracowanie dokumentacji i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania.
18.06.2018 15:21 DLI.2.6621.45.2017.MZ.18 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu w dniu 29.05.2018r. decyzji w sprawie „Budowy trasy N-S od ul. Kokota do połączenia z autostradą A4 w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”
28.05.2018 13:10 KGR.6833.2.5.2017 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 4141/46
28.05.2018 10:57 AU.6740.231.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie inwestycji pn.: ”Docieplenie i zmiana kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ulicy Solidarności 4, 4A, 4B, 4C, 4D i 4E na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 1278/15 i 1378/15.
28.05.2018 10:52 AU.6740.249.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie inwestycji pn.: „Docieplenie i zmianę kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ulicy Miodowej 20 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1381/12”.
28.05.2018 10:47 AU.6740.248.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie inwestycji pn.: „Docieplenie i zmianę kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ulicy Miodowej 18 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1381/12”.
28.05.2018 10:42 AU.6740.239.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie inwestycji pn.: „Docieplenie i zmianę kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ulicy Miodowej 16 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1381/12”
28.05.2018 10:19 AU.6740.238.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie inwestycji pn.: „Docieplenie i zmianę kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ulicy Energetyków 17, 17A, 17B, 17C na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 847/3, 1458/3”
28.05.2018 09:45 AU.6740.186.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie inwestycji pn.: „Docieplenie i zmianę kolorystyki elewacji wraz z przebudową klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ulicy Drozdów 2-4 na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 647/504, 655/505, 594/505”
21.05.2018 10:41 KD.7013.28.2017.SD Zawiadomienie o planowanej inwestycji: "Rozbudowa ulicy Podlaskiej w Rudzie Śląskiej"
11.05.2018 13:28 DLI.2.6621.12.2018.MLi.3 Postępowanie w spr. odmowy wznowienia postępowania dotyczącego decyzji Wojewody Śląskiego nr 4/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej"
07.05.2018 11:49 EO.4431.6.2018 Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2018r.
02.05.2018 10:16 KGR.6833.2.5.2017 Podanie do publicznej wiadomości informacji o zebranym materiale dowodowym w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 4141/46 o pow. 53 m2, km2, obręb Kochłowice zajętą pod drogę publiczną ul. Reja
02.05.2018 09:53 KD.7013.15.2017.BW Zawiadomienie o planowanej inwestycji: „Rozbudowa ul. Nowy Świat i ul. Halembskiej w Rudzie Śląskiej”
02.05.2018 09:42 PK.7013.21.2016.BW Zawiadomienie o planowanej inwestycji: Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej - etap I – aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z zaprojektowaniem dodatkowych elementów infrastruktury drogowej i prowadzeniem nadzoru autorskiego”
30.04.2018 12:57 AU.6740.186.2018 Postępowanie w spr. "Docieplenie i zmiana kolorystyki elewacji wraz z przebudową klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ulicy Drozdów 2 – 4"
26.04.2018 15:24 AU.6740.239.2018 Postępowanie w spr. „Docieplenie i zmiana kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ulicy Miodowej 16"

1 2 następna