Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.04.2018 09:51 AP.271.14.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
14.03.2018 15:20 AP.271.14.2018 Zawiadomienie o wyniku postępowania
01.03.2018 16:28 AP.271.14.2018 Informacja z otwarcia ofert
27.02.2018 14:50 AP.271.14.2018 Zapytanie do SIWZ nr 2 oraz odpowiedzi
23.02.2018 14:04 AP.271.14.2018 Zapytanie do SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
21.02.2018 15:31 AP.271.14.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
21.02.2018 15:29 AP.271.14.2018 Ogłoszenie o zamówieniu