Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.05.2018 13:17 AP.271.13.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
04.04.2018 15:05 AP.271.13.2018 Zawiadomienie o wyniku postępowania
13.03.2018 13:59 AP.271.13.2018 Informacja z otwarcia ofert
06.03.2018 12:23 AP.271.13.2018 Zmiana treści SIWZ
02.03.2018 13:46 AP.271.13.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
02.03.2018 13:43 AP.271.13.2018 Ogłoszenie o zamówieniu