Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.07.2018 15:22 AP.271.20.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
11.06.2018 14:23 AP.271.20.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
18.05.2018 14:07 AP.271.20.2018 Oświadczenie dot. grupy kaspitałowej
18.05.2018 14:02 AP.271,20.2018 Informacja z otwarcia ofert
14.05.2018 13:43 AP.271.20.2018 Odpowiedzi na zapytania nr 27-28
10.05.2018 12:21 AP>271.20.2018 Odpowiedzi na zapytania nr 25-26
07.05.2018 15:16 AP.271.20.2018 Odpowiedź na zapytanie nr 24
30.04.2018 13:26 AP.271.20.2018 Odpowiedzi na zapytania nr 13-14,19-23. Zmiana terminu
30.04.2018 12:51 AP.271.20.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
27.04.2018 12:27 AP.271.20.2018 Odpowiedzi na zapytania 8-12, 15-18
26.04.2018 16:06 AP.271.20.2018 Odpowiedzi na zapytania nr 1-7
24.04.2018 15:41 AP.271.20.2018 Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
24.04.2018 15:36 AP.271.20.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
10.04.2018 12:21 AP.271.20.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
10.04.2018 12:19 AP.271.20.2018 Ogłoszenie o zamówieniu