Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.11.2018 12:53 AP.271.91.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
22.10.2018 14:54 AP.271.91.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
21.09.2018 13:35 AP.271.91.2018 Informacja z otwarcia ofert
14.09.2018 09:30 AP.271.91.2018 Odpowiedź na zapytanie nr 6
12.09.2018 14:34 AP.271.91.2018 Odpowiedzi na zapytania nr 1-5
12.09.2018 14:27 AP.271.91.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
30.08.2018 14:41 AP.271.91.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
30.08.2018 14:40 AP.271.91.2018 Ogłoszenie o zamówieniu