Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.11.2019 13:38 EK.524.2.103.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „XII Śląski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną"
22.10.2019 12:18 ZOP.0901.294.2019.BM Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (załącznik nr 1 do Zarządzenia SP.0050.2.312.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 października 2019 roku) pod nazwą: "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej - działania integracyjno-kulturalne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia"
09.10.2019 13:57 ZOP.0901.277.2019.BM Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
23.09.2019 11:04 ZOP.0901.271.2019.BM Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej - działania integracyjno-kulturalne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia"
11.09.2019 12:10 ZOP.0901.263.2019.BM Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: "Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityi Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019"
27.08.2019 09:47 EZ.524.1.11.2019 Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich”
22.08.2019 13:07 ZOP.0901.258.2019.IS Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (załącznik do Zarządzenia SP.0050.2.243.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16 sierpnia 2019) pod nazwą: "Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania"
09.08.2019 12:20 EZ.8030.3.5.2019 Oferta Klubu Sportowego Slavia Ruda Śląska na realizację zadania publicznego pn. „Zdrowe odżywianie w aktywności fizycznej i wypoczynku" w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
05.08.2019 15:14 EZ.524.3.9.2019 Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” w Rudzie Śląskiej na realizację zadania publicznego pn. „Anioły Wolontariatu 2019”" w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
30.07.2019 14:58 EZ.524.1.11.2019 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich”
29.07.2019 10:43 EZ.8030.3.4.2019 Oferta Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Ruda Śląska na realizację zadania publicznego pn. „Edukacja zdrowego żywienia" w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
18.07.2019 12:12 ZOP.0901.239.2019.BM Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: "Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania"
25.06.2019 12:12 EK.524.3.2019 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Sportowe szkolenie grup seniorskich II etap”
19.06.2019 14:59 EZ.8030.3.1.2019 Oferta Rzymskokatolickiej Parafii Świętego Michała Archanioła na realizację zadania publicznego pn. „Zdrowy wypoczynek" w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
28.05.2019 10:53 4/ZOP/2019 "Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Ośrodek Święta Elżbieta ul. Wolności 30, 41-700 Ruda Śląska, w trybie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem Pielęgnujemy i dbamy o ogród naszych marzeń"
24.05.2019 12:17 EK.524.3.2019 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Sportowe szkolenie grup seniorskich II etap”
22.05.2019 11:15 EZ.8030.1.9.2019 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej pn: „Wakacje ze zdrowiem”
09.05.2019 12:09 EZ.524.3.6.2019 Oferta Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy KWK Halemba na realizację zadania publicznego pn. „Światowy Dzień Honorowego Krwiodawcy" w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
09.05.2019 12:01 EZ.524.3.5.2019 Oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego w Rudzie Śląskiej na realizację zadania publicznego pn. „100 lat dla dobra dziecka i rodzin" w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
30.04.2019 11:54 EZ.524.1.2.2019 Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”
23.04.2019 13:44 ZOP.0901.165.2019.BM Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (załącznik nr 1 do Zarządzenia SP.0050.2.99.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2019 roku pod nazwą: "Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi"
10.04.2019 13:09 EZ.8141.2.5.2019 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Rehabilitacja osób uzależnionych - dzienne wsparcie osób bezdomnych”
10.04.2019 13:06 EZ.8141.2.4.2019 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Mam Alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych”
10.04.2019 13:03 EZ.8141.2.3.2019 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży w tym ochrona praw dziecka”
10.04.2019 12:58 EZ.8141.2.2.2019 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży"
29.03.2019 13:01 ZOP.0901.85.2019.BG Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (załącznik od 1 do 4 Zarządzenia SP.0050.2.85.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2019 roku ) pod nazwą: "Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (95 miejsc)
29.03.2019 12:57 ZOP.0901.85.2019.BG Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (załącznik od 1 do 4 Zarządzenia SP.0050.2.85.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2019 roku ) pod nazwą: "Prowadzenie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną"
29.03.2019 12:53 ZOP.0901.85.2019.BG Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (załącznik od 1 do 4 Zarządzenia SP.0050.2.85.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2019 roku ) pod nazwą: "Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych"
29.03.2019 12:42 ZOP.0901.85.2019.BG Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (załącznik od 1 do 4 Zarządzenia SP.0050.2.85.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2019 roku ) pod nazwą: "Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży osobom z terenu Miasta Ruda Śląska"
28.03.2019 15:36 2/ZOP/2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożonej przez Ośrodek Święta Elżbieta ul. Wolności 30, 41-700 Ruda Śląska, w trybie art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem: „Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska - realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018 (magazyn w dzielnicy Ruda i Godula)”
28.03.2019 15:22 1/ZOP/2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” ul. Kłodnicka 103, 41 – 706 Ruda Śląska w trybie art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem: Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Ruda Śląska – realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2018 (magazyn w dzielnicy Halemba)
28.03.2019 10:37 EK.524.2.91.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz pamięci św. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej w 2019 r.” złożona przez Parafię św. Barbary Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.03.2019 08:59 EZ.8030.1.9.2019 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z póź. zm.) pn: „Wakacje ze zdrowiem”
27.03.2019 12:11 ZOP.0901.128.20119.BM Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: "Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi"
26.03.2019 10:18 EZ.8030.1.7.2019 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży"
26.03.2019 10:15 EZ.8030.1.6.2019 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane"
26.03.2019 10:08 EZ.8030.1.5.2019 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska"
26.03.2019 10:04 EZ.8030.1.4.2019 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska”
26.03.2019 09:56 EZ.8030.1.3.2019 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci"
26.03.2019 09:53 EZ.8030.1.2.2019 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Profilaktyka cukrzycy"
26.03.2019 09:46 EZ.8030.1.1.2019 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn: "Wsparcie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych"
26.03.2019 08:39 EZ.524.1.8.2019 Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich”
26.03.2019 08:32 EZ.524.1.7.2019 Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet”
26.03.2019 08:30 EZ.524.1.6.2019 Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej"
26.03.2019 08:26 EZ.524.1.5.2019 Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej”
26.03.2019 08:23 EZ.524.1.4.2019 Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (w tym pełnoletnich)”
26.03.2019 08:19 EZ.524.1.3.2019 Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej"
26.03.2019 08:11 EZ.524.1.2.2019 Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”
26.03.2019 08:07 EZ.524.1.1.2019 Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Aktywizacja osób starszych”
27.02.2019 13:52 ZOP.0901.85.2019.BG Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznj, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą "Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (95 miejsc)"

1 2 3 następna