Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.02.2019 13:46 ZOP.0901.85.2019.BG Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą "Prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle chorych psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną"
27.02.2019 13:34 ZOP.0901.85.2019.BG Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą "Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych"
27.02.2019 13:28 ZOP.0901.85.2019.BG Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą "Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży osobom z terenu Miasta Ruda Śląska"
27.02.2019 08:29 EZ.8141.2.5.2019 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Rehabilitacja osób uzależnionych - dzienne wsparcie osób bezdomnych
27.02.2019 08:28 EZ.8141.2.4.2019 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Mam Alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych”.
27.02.2019 08:27 EZ.8141.2.3.2019 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży w tym ochrona praw dziecka”
27.02.2019 08:25 EZ.8141.2.2.2019 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży”
19.02.2019 13:14 EK.524.2019 Ogłoszenie w sprawie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w 2019 r.
19.02.2019 08:35 EZ.524.1.8.2019 Konkurs - Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich”
19.02.2019 08:28 EZ.524.1.7.2019 Konkurs - „Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet”
19.02.2019 08:25 EZ.524.1.6.2019 Konkurs - „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej”
19.02.2019 08:18 EZ.524.1.5.2019 Konkurs - „Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej”
19.02.2019 08:15 EZ.524.1.4.2019 Konkurs - „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (w tym pełnoletnich)”
19.02.2019 08:11 EZ.524.1.3.2019 Konkurs - „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”
19.02.2019 08:07 EZ.524.1.2.2019 Konkurs - „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”
19.02.2019 08:02 EZ.524.1.1.2019 Konkurs -„Aktywizacja osób starszych”
18.02.2019 13:52 EZ.8030.1.7.2018 Konkurs w sprawie "Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży"
18.02.2019 13:50 EZ.8030.1.6.2018 Konkurs w sprawie "Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane"
18.02.2019 13:46 EZ.8030.1.5.2018 Konkurs w sprawie Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska"
18.02.2019 13:44 EZ.8030.1.4.2018 Konkurs w sprawie "„Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska"
18.02.2019 13:41 EZ.8030.1.3.2018 Konkurs w sprawie "Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci"
18.02.2019 13:37 EZ.8030.1.2.2018 Konkurs w sprawie „Profilaktyka cukrzycy”
18.02.2019 13:35 EZ.8030.1.1.2018 Konkurs w sprawie „Wspieranie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych”
14.02.2019 13:12 EK.524.2.26.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział zespołu SRS Gwiazda Ruda Śląska w turnieju finałowym Młodzieżowych Mistrzostw Polski U18 w futsalu” złożona przez Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Gwiazda” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
07.02.2019 17:32 EK.524.2.25.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe szkolenie seniorów” złożona przez Klub Sportowy „Slavia” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
07.02.2019 16:59 EK.524.2.24.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Przygotowania i udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Małopolska 2019” złożona przez Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „Zryw” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
05.02.2019 13:58 EZ.8141.2.1.2019 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – ferie z profilaktyką”
31.01.2019 09:55 EK.524.2.23.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja dorocznych turniejów piłki nożnej dla dzieci – V Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz VI Memoriał im. Dawida Hajnca” złożona przez Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Gwiazda” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.01.2019 15:32 EK.524.2.19.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży” złożona przez Szkółkę Rekreacyjno-Sportową „Orlik” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
25.01.2019 13:50 EZ.524.3.2.2019 Oferta Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety na realizację zadania publicznego pn. „Świetlandia 2019" w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
24.01.2019 09:59 EK.524.2.20.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie i wychowanie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy na potrzeby zadania” złożona przez Towarzystwo Piłkarskie „Jastrząb” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.01.2019 14:29 EK.524.2.22.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Obchody 60-lecia Rudy Śląskiej – bieg sztafetowy dzieci szkół podstawowych na dystansie 60 km” złożona przez TKKF Jastrząb Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.01.2019 14:24 EK.524.2.21.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział zawodników zrzeszonych w klubie w zawodach sportowych na terenie kraju” złożona przez TKKF Jastrząb Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22.01.2019 13:48 EK.524.2.18.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie i wychowanie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy na potrzeby zadania” złożona przez Tenisowy Klub Sportowy „Slavia” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22.01.2019 12:22 EK.524.2.15.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie w piłce nożnej w 2019” złożona przez Górniczy Klub Sportowy „Grunwlad” Ruda Śląska” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22.01.2019 09:51 EK.524.2.16.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży” złożona przez Miejski Klub Sportowy „Pogoń” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22.01.2019 09:46 EK.524.2.17.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i udział w imprezach sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w różnych dyscyplinach sportu także w ramach osób niepełnosprawnych posiadających istotne znaczenie merytoryczne i promocyjne dla miasta Ruda Śląska” złożona przez Górniczy Klub Sportowy „Urania” przy KWK „Polska-Wirek” w Rudzie Śląskiej” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.01.2019 17:24 EK.524.2.14.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży – najem obiektu niezbędnego do szkolenia” złożona przez Klub Sportowy „Rugby” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.01.2019 17:21 EK.524.2.13.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział w rozgrywkach sportowych i organizacja rozgrywek sportowych w piłce ręcznej” złożona przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Grunwald” Ruda Śląska” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.01.2019 15:12 EK.524.2.8.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży – utrzymanie bazy” złożona przez Klub Sportowy „Slavia” Ruda Śląska” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.01.2019 13:45 EK.524.2.11.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe szkolenie grup seniorskich w szachach” złożona przez Rudzki Klub Sportowy „MAT” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie
17.01.2019 13:38 EK.524.2.10.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w szachach” złożona przez Rudzki Klub Sportowy „MAT” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.01.2019 13:32 EK.524.2.9.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe szkolenie i wychowanie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy sportowej” złożona przez Górniczy Klub Sportowy „Urania” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.01.2019 13:27 EK.524.2.12.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział w rozgrywkach i organizacja rozgrywek sportowych w piłce siatkowej” złożona przez Katolicki Parafialny Klub Sportowy „Halemba” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
16.01.2019 08:58 EK.524.2.7.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie i wychowanie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy na potrzeby zadania” złożona przez Górniczy Klub Sportowy Wawel Wirek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie
16.01.2019 08:44 EK.524.2.6.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Udział drużyn SRS Gwiazda w rozgrywkach ligowych oraz turniejach" złożona przez Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Gwiazda Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publiczneog i o wolontariacie
16.01.2019 08:39 EK.524.2.5.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Udział drużyn Stowarzyszenia Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej w turniejach piłkarskich" złożona przez Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
16.01.2019 08:33 EK.524.2.4.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "I Halowe Mistrzostwa Śląska w Łucznictwie" złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Grot Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
14.01.2019 15:27 EK.524.2.3.2019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Udział 4 zespołów grup młodzieżowych w cyklu turniejów z zespołami młodzieżowymi z Czech" złożona przez Klub Sportowy Zgoda Ruda Śląska w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
14.01.2019 11:43 EK.524.2019 Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2019 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego

poprzednia 1 2 3 następna