Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.06.2019 08:56 KGR.6833.2.40.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w Rudzie Śląskiej przy ul. Piastowskiej obejmujące działki o oznaczeniach geodezyjnych nr 2552/229
19.06.2019 13:06 KGR.6833.2.38.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za udział 667/1920 części w prawie własności nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Piastowskiej obejmującej działkę o oznaczeniu geodezyjnym nr 2546/229 .
17.06.2019 09:12 AU.6740.157.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr.AU.6740.157.2019 w sprawie wydanej decyzji w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 371-19 dla inwestycji pn.: budowa bydnku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową - segment A (...)
17.06.2019 09:06 AU.6740.156.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.156.2019 w sprawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 370-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową - segment B (...)
17.06.2019 09:00 AU.6740.155.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.155.2019 w sprawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 369-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową – segment C w Rudzie Śląskiej (...)
17.06.2019 08:50 AU.6740.154.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.154.2019 w spawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 368-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową - segment D (...)
17.06.2019 08:41 AU.6740.151.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.151.2019 w sprawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 365-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową segment G w Rudzie Śląskiej (...)
17.06.2019 08:36 AU.6740.152.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.152.2019 w sprawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 366-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową – segment F w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ul. 1 Maja
17.06.2019 08:30 AU.6740.153.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr.AU.6740.153.2019 w sprawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 367-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego (...)
12.06.2019 10:36 AU.6740.186.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 06.06.2019 r., znak AU.6740.186.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości – rozbudowa ul. Kaszubskiej i ul. Stefana Rogozińskiego w Rudzie Śląskiej wraz z budową zjazdów, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego(...)
12.06.2019 10:28 AU.6740.190.2019 obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.190.2019 o wydaniu w dniu 06.06.2019 r. decyzji nr 347-19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Noblistów Śląskich w Rudzie Śląskiej, w zakresie nawierzchni jezdni, zjazdów, odwodnienia, oświetlenia (...)
11.06.2019 09:02 KD.7013.25.2015 Zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa układu ulic Dworcowej, Asfaltowej oraz Droga do Lipin"
15.05.2019 09:53 AU.6740.203.2019 Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia sklepowego na lokal mieszkalny wraz z jego przebudową zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Leśnej 40 D w Rudzie Śląskiej (...)
09.05.2019 11:50 PK.7013.09.27 Zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa ulicy Wolności"
09.05.2019 11:34 AU.6740.906.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska NR AU.6740.906.2018 w sprawie wydanej w dniu 06.05.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 260-19 dla inwestycji pn.: budowę budynku – usługowego wraz z układem komunikacji (...)
08.05.2019 10:49 AU.6740.148.2019 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanej w dniu z dnia 07.05.2019 r. decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 264-19 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej (od komory MW17 do komory MB1) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Szyb Andrzeja, Obrońców Westerplatte i Katowickiej w Rudzie Śląskiej – Wirku (...)
08.05.2019 08:16 AU.6740.233.2019 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanego w dniu z dnia 06.05.2019 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ulicy Piotra Niedurnego polegająca na budowie ścieżki rowerowej, przebudowie chodników i zatoki autobusowej oraz tramwajowej , zjazdów publicznych i przebudowie istniejącej infrastruktury technicznej od ulicy Podgórze do ulicy Planty Kowalskiego w Rudzie Śląskiej (...)
08.05.2019 08:10 AU.6740.171.2019 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanego w dniu z dnia 06.05.2019 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ulicy Starej w Rudzie Śląskiej polegająca na budowie ścieżki rowerowej, chodnika, przebudowie zjazdów publicznych oraz przebudowie istniejącej infrastruktury teletechnicznej (...)
26.04.2019 07:57 AU.6740.121.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU. 6740.121.2019 w sprawie wydanej w dniu 23.04.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 230-19 dla inwestycji pn.: przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach przy ulicach Chryzantem i Wolności w Rudzie Śląskiej – Rudzie (...)
25.04.2019 10:50 AU.6740.133.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.133.2019 w sprawie wydanej w dniu 18.04.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 225-19 dla inwestycji pn.: przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dla budynków mieszkalnych przy ul. Szyb Powietrzny (...)
10.04.2019 08:24 AM.6640.1.67.2019 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i wznowienia punktów granicznych nieruchomości w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Wolności 19
05.04.2019 08:09 AU.6740.9.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.9.2019 w sprawie wydanej w dniu 13.03.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 134-19 dla inwestycji pn.: budowa tablic informacyjnych przy ul. Piotra Niedurnego, ul. Chryzantem, ul. Antoniego Tiałowskiego/ul. Ignacego Nowaka, ul. Zabrzańskiej, ul. Wojciecha Korfantego, ul. Kopalnianej, ul. Podlas, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Karola Goduli/ul. Waniora, ul. Górnośląskiej, ul. Kolistej, ul. Bytomskiej, ul. Chorzowskiej, Powstańców Śląskich, Heleny Modrzejewskiej, ul. Wojska Polskiego i ul. Maksymiliana Kolbego (...)
22.03.2019 08:02 PK.7013.09.2017.BW Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 14 marca 2019 r. - przebudowa ulicy Wolności
19.03.2019 09:31 AM.6640.1.68.2019 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i wznowienia punktów granicznych nieruchomości w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Wolności 20
19.03.2019 09:13 AU.6740.54.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.54.2019 w sprawie wydanej w dniu 13.03.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 137-19 dla inwestycji pn.: „przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szyb Powietrzny 7, 7A, 7B, 7C w Rudzie Śląskiej
19.03.2019 08:26 AU.6740.55.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.55.2019 w sprawie wydanej w dniu 13.03.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 138-19 dla inwestycji pn.: „przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bzów 3, 3A, 3B, 3C, 3D w Rudzie Śląskiej, na nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym 1528/212”
14.03.2019 08:05 AU.6740.895.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.895.2018 w sprawie wydanej w dniu 12.03.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 132-19 dla inwestycji pn.: „ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz roboty towarzyszące wraz z usunięciem materiałów budowlanych zawierających azbest i ze wzmocnieniem płyt osłonowych ścian warstwowych (system FABUD-T), budynku położonego przy ulicy 1 Maja 347-347B w Rudzie Śląskiej - Wirku (...)
14.03.2019 08:03 AU.6740.898.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.898.2018 w sprawie wydanej w dniu 12.03.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 133-19 dla inwestycji pn.: „ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz roboty towarzyszące wraz z usunięciem materiałów budowlanych zawierających azbest i ze wzmocnieniem płyt osłonowych ścian warstwowych (system FABUD-T), budynku położonego przy ulicy Bocianów 10-10B w Rudzie Śląskiej (...)
05.03.2019 12:05 KD.7013.2.2019.TJ Zawiadomienie o planowanej inwestycji: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania "Rozbudowa ulicy Siewnej w Rudzie Śląskiej"
18.02.2019 09:11 AU.6740.895.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.895.2018 w sprawie wydanego w dniu 29.01.2019 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji (...) przy ul. 1- Maja 347-347B
18.02.2019 08:59 AU.6740.898.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.898.2018 w sprawie wydanego w dniu 29.01.2019 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji (...) przy ulicy Bocianów 10-10B
18.02.2019 08:21 AU.6740.9.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.9.2019 w sprawie wydanego w dniu 13.02.2019 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji (...)
12.02.2019 15:16 AGN.6833.2.5.2012 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
12.02.2019 15:11 AGR.6833.2.12.2013 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
11.02.2019 08:07 AU.6740.54.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.54.2019 r. w sprawie wydanego w dniu 07.02.2019 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej „przebudowę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szyb Powietrzny 7, 7A, 7B, 7C w Rudzie Śląskiej (...)
11.02.2019 08:02 AU.6740.55.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.55.2019 r. w sprawie wydanego w dniu 07.02.2019 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej „przebudowę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bzów 3, 3A, 3B, 3C, 3D w Rudzie Śląskiej (...)
08.02.2019 08:55 AU.6740.906.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.906.2018 w sprawie wydanego w dniu 05.02.2019 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: budowa budynku handlowo – usługowego wraz z układem komunikacji wewnętrznej (...)
07.02.2019 08:17 AU.6740.874.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.874.2018 w sprawie wydanej w dniu 01.02.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach Czereśniowej i Antoniego Tiałowskiego w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
29.01.2019 08:03 AU.6740.841.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23.01.2019 r., znak AU.6740.841.2018, w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: „budowa linii kablowej 6 kV pomiędzy stacją UN 31 a stacją UN 16, zlokalizowanej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Ofiar Katynia w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
28.01.2019 12:29 EO.4450.4.2019 Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów sprotowych klas IV w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkołach podstawowych sportowych, kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
28.01.2019 08:35 AU.6740.38.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.38.2019 w sprawie wydanego w dniu 23.01.2019 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej polegająca na przeniesieniu pionów gazowych z mieszkań na klatkę schodową wraz z instalacjami w mieszkaniach w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Alojzego Jankowskiego nr 12, 12A i 12B
18.01.2019 09:28 EO.4431.7.2019 Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2019 r.
14.01.2019 12:53 PW.0232.2.2019 Ogłoszenie o zamiarze zbycia w drodze ofertowego przetargu nieograniczonego elementów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
08.01.2019 07:57 AU.6740.873.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.873.2018 w sprawie wydanego w dniu 28.12.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn: przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dla budynków mieszkalnych położonych przy ul. Górnośląskiej (...)
07.01.2019 10:46 AU.6740.874.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.874.2018 w sprawie wydanego w dniu 02.01.2019 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn: przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach Czereśniowej i Antoniego Tiałowskiego w Rudzie Śląskiej - Orzegowie (...)
02.01.2019 10:09 ZSO4 1046.2018 ogłoszenie o naborze na stanowisko - głównego księgowego