Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.01.2019 12:29 EO.4450.4.2019 Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych klas IV w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkołach podstawowych sportowych, kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
28.01.2019 08:35 AU.6740.38.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.38.2019 w sprawie wydanego w dniu 23.01.2019 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej polegająca na przeniesieniu pionów gazowych z mieszkań na klatkę schodową wraz z instalacjami w mieszkaniach w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Alojzego Jankowskiego nr 12, 12A i 12B
18.01.2019 09:28 EO.4431.7.2019 Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2019 r.
14.01.2019 12:53 PW.0232.2.2019 Ogłoszenie o zamiarze zbycia w drodze ofertowego przetargu nieograniczonego elementów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
08.01.2019 07:57 AU.6740.873.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.873.2018 w sprawie wydanego w dniu 28.12.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn: przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dla budynków mieszkalnych położonych przy ul. Górnośląskiej (...)
07.01.2019 10:46 AU.6740.874.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.874.2018 w sprawie wydanego w dniu 02.01.2019 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn: przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach Czereśniowej i Antoniego Tiałowskiego w Rudzie Śląskiej - Orzegowie (...)
02.01.2019 10:09 ZSO4 1046.2018 ogłoszenie o naborze na stanowisko - głównego księgowego

poprzednia 1 2 3