Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.01.2019 09:24 KO.6341.03.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Artura Szymańczyka pełnomocnika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5 o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych
18.01.2019 12:26 KO.6220.1.9.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” (...)
18.01.2019 08:11 KO.6220.1.27.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65”
17.01.2019 11:29 KO.6151.2.2019 Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego koła łowieckiego "BÓR" w Rudzie Śląskiej w sezonie łowieckim 2018/2019 obwód łowiecki nr 1130
11.01.2019 09:11 KO.6151.5.2018 Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego koła łowieckiego "BÓR" w Rudzie Śląskiej w sezonie łowieckim 2018/2019 obwód łowiecki nr 130
11.01.2019 09:06 KO.6151.8.2018 Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego koła łowieckiego "CIETRZEW" w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w sezonie łowieckim 2018/2019 obwód łowieci nr 129
11.01.2019 08:59 KO.6151.1.2019 Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego koła łowieckiego "CIETRZEW" w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w sezonie łowieckim 2018/2019 obwód łowieci nr 129
11.01.2019 08:18 KO.6431.01.2019 Postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na rzecz MD LUX Mirosław Dudek
04.01.2019 08:33 KO.6341.38.2018 Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę wodociągu DN 500 w rejonie ul. 1-go Maja w Rudzie Śląskiej (na przekroczeniu rzeki Czarniawki w km 10+139)