Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2019 09:35 KO.6220.1.52.2019 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kotłownia szczytowa EC Mikołaj”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej (...)
20.12.2019 11:13 KO.6220.1.9.2018 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 6 grudnia 2019 r., znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.175.2019.KM.4 dot. zawiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania (...)
20.12.2019 11:07 KO.6220.1.27.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65” (...)
20.12.2019 11:02 KO.6220.1.39.2019 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka istniejącego oraz budowa w jego miejsce nowego wiaduktu w ciągu ul. Orzeszkowej w Rudzie Śląskiej” (...)
20.12.2019 10:56 KO.6220.1.39.2019 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka istniejącego oraz budowa w jego miejsce nowego wiaduktu w ciągu ul. Orzeszkowej w Rudzie Śląskiej” (...)
20.12.2019 09:19 KO.6341.48.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
20.12.2019 09:03 KO.6341.49.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek CAR SERWIS Sławomir Wiśniewski w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do wód urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu (...)
17.12.2019 09:45 KO.6220.1.53.2019 Protokół z rozprawy administracyjnej w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja Ekologicznego Centrum Odzysku i Energii w Rudzie Śląskiej, zlokalizowanego w rejonie DTŚ i ul. Zabrzańskiej
13.12.2019 09:40 KO.6341.47.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (...)
11.12.2019 08:31 KO.6220.1.52.2019 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kotłownia szczytowa EC Mikołaj”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej (...)
11.12.2019 08:31 KO.6220.1.52.2019 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kotłownia szczytowa EC Mikołaj”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej (...)
10.12.2019 08:29 KO.6341.46.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Grażyny Roszkiewicz, działającej przez pełnomocnika Pana Macieja Lesiak, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (...)
10.12.2019 08:26 KO.6341.45.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Spółki PSBUD W. Skorupa, P. Podolski S.C. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, działającej przez pełnomocnika Pana Macieja Lesiak, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
02.12.2019 08:45 KO.6220.1.50.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2019 r. znak KO.6220.1.50.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 25/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. znak KO.6220.1.50.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania (...)
29.11.2019 08:13 KO.6220.1.52.2019 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kotłownia szczytowa EC Mikołaj”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
29.11.2019 08:09 KO.6220.1.52.2019 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kotłownia szczytowa EC Mikołaj” (...)
28.11.2019 10:42 KO.6220.1.69.2012 Informacja Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2019 r. znak SR.6220.1.50.2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Gliwice Nr ŚR-632/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...)
28.11.2019 10:35 KO.6341.44.2019 Zawiadomienie o poszerzeniu kręgu stron postępowania w związku z wszczęciem w dniu 31.10.2019 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu do rowów zlokalizowanych w Lasach Panewnickich (...)
27.11.2019 08:24 KO.6220.1.39.2019 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka istniejącego oraz budowa w jego miejsce nowego wiaduktu w ciągu ul. Orzeszkowej w Rudzie Śląskiej”
21.11.2019 11:49 KO.6220.1.46.2019 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 13 listopada 2019 r. znak WOOŚ.420.146.2019.MP.8
21.11.2019 11:32 KO.6220.1.48.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 listopada 2019 r. znak KO.6220.1.48.2019
15.11.2019 14:37 KO.6341.41.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Mateusza Sitnika pełnomocnika Syndyka masy upadłości Stal –Met Nieczaj Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Skarbimierzu – Osiedle.
15.11.2019 14:29 KO.6341.42.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Spółki TAURON Dystrybucja S.A., 44-102 Gliwice, ul. Portowa 14a.
15.11.2019 13:56 KO.6341.43.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Spółki TAURON Dystrybucja S.A., 44-102 Gliwice, ul. Portowa 14a.
15.11.2019 13:50 KO.6220.1.20.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 7 listopada 2019 r. znak WOOŚ.420.55.2019.MP.13
12.11.2019 08:27 KO.6220.1.49.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 7 listopada 2019 r. znak KO.6220.1.49.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 23/2019 z 5 listopada 2019 r. znak KO.6220.1.49.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...)
07.11.2019 08:52 KO.6220.1.47.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 5 listopada 2019 r. znak KO.6220.1.47.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 22/2019 z 31 października 2019 r. znak KO.6220.1.47.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...)
07.11.2019 08:45 KO.6220.1.9.2018 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 października 2019 r., znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.175.2019.KM.1 dot. zawiadomienia stron postępowania o toczącym się postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (...)
07.11.2019 08:41 KO.6220.1.25.2018 Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego na terenie Republiki Słowackiej przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach (...)
31.10.2019 08:05 KO.6220.1.39.2019 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka istniejącego oraz budowa w jego miejsce nowego wiaduktu w ciągu ul. Orzeszkowej w Rudzie Śląskiej” (...)
31.10.2019 08:01 KO.6220.1.48.2019 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej od Ciepłowni Nowy Wirek do komory WB 4 przy ul. Pordzika w Rudzie Śląskiej” (...)
29.10.2019 08:09 KO.6220.1.53.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 25 października 2019 r. znak KO.6220.1.53.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, że Prezydent Miasta Ruda Śląska przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia pn. pn. „Budowa i eksploatacja Ekologicznego Centrum Odzysku Energii w Rudzie Śląskiej” (...)
29.10.2019 08:06 KO.6220.1.45.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25 października 2019 r. znak KO.6220.1.45.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 21/2019 z 25 października 2019 r. znak KO.6220.1.45.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...)
23.10.2019 08:19 KO.6220.1.48.2019 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej od Ciepłowni Nowy Wirek do komory WB 4przy ul. Pordzika w Rudzie Śląskiej” (...)
23.10.2019 08:15 KO.6220.1.39.2019 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka istniejącego oraz budowa w jego miejsce nowego wiaduktu w ciągu ul. Orzeszkowej w Rudzie Śląskiej”
21.10.2019 08:08 KO.6220.1.40.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17 października 2019 r. znak KO.6220.1.40.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 20/2019 z 16 października 2019 r. znak KO.6220.1.40.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Nowe Źródło Nowy Wirek”
17.10.2019 11:43 KO.6341.40.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (...)
17.10.2019 11:19 KO.6220.1.42.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 października 2019 r. znak KO.6220.1.42.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 19/2019 z 14 października 2019 r. znak KO.6220.1.42.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu sprzedaży pojazdów ciężarowych składającego się z części biurowej oraz części serwisowej (...)
15.10.2019 08:28 KO.6341.39.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu zakładu Lambertz Polonia Sp. z o.o. zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Katowickiej (...)
14.10.2019 10:32 KO.6151.6.2019 Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Koła Łowieckiego „CIETRZEW” w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w sezonie łowieckim 2019/2020 OBWÓD ŁOWIECKI NR 129
11.10.2019 09:55 KO.6341.38.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie myjni samochodowej bezdotykowej, trzystanowiskowej, zlokalizowanej na działce nr 965/49 obręb 0001 Ruda przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej.
09.10.2019 10:29 KO.6220.1.38.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 25 września 2019 r. znak KO.6220.1.16.2019SLS, Lp.2/2019 dot. zawiadomienia stron postępowania pn. „Wdrożenie technologii dozowania granulatu asfaltowego podczas wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej” zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek.
03.10.2019 08:47 KO.6341.37.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie pod dnem rzeki Kłodnicy linią elektroenergetyczną (...)
02.10.2019 08:27 KO.6341.36.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., podczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z obiektu gastronomicznego Burger King” (...)
01.10.2019 08:18 KO.6220.1.39.2019 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka istniejącego oraz budowa w jego miejsce nowego wiaduktu w ciągu ul. Orzeszkowej w Rudzie Śląskiej” - zawiadomienie osoby/osób posiadających prawa rzeczowe do nieruchomości (...)
30.09.2019 08:44 KO.6220.1.27.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65”- zawiadomienie stron postepowania administracyjnego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy
30.09.2019 08:40 KO.6220.1.25.2018 Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego na terenie Republiki Słowackiej przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach – udostępnienie społeczeństwu w siedzibie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska raportu dot. ww. przedsięwzięcia
27.09.2019 11:10 KO.6220.1.37.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika AdBlue wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącej stacji paliw, działka nr ewid. 577/14, zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. Asfaltowej 3” oraz określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji ww. przedsięwzięcia.
27.09.2019 11:02 KO.6220.1.46.2019 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 września 2019 r. znak WOOŚ.420.146.2019.MP.2 w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej od wiaduktu nad torowiskiem przy ul. Czarnoleśnej do wpięcia w istniejącą sieć ciepłowniczą preizolowaną 2xDn250 w Rudzie Śląskiej”.
27.09.2019 10:51 KO.6220.1.20.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 września 2019 r. znak WOOŚ.420.55.2019.MP.10 o zawiadomieniu stron o zakończeniu gromadzenia materiału dowodowego dot. wznowienia postępowania w sprawie zakończonej wydaniem w dniu 12 grudnia 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy drogowej Kochłowic w Rudzie Śląskiej”.

1 2 3 następna