Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.12.2019 08:22 KGN.6871.1.120.2017 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Tylnej - z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
18.12.2019 08:16 KGN.6871.1.123.2017 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. Kupieckiej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
12.12.2019 17:42 KGN.6871.1.87.2017 Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Wyzwolenia, która zostanie sprzedana w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
11.12.2019 08:34 KGN.6871.1.000022.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. ks. Ludwika Tunkla
04.12.2019 08:35 KGN.6871.1.000018.2019 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Cypriana Norwida (...)
04.12.2019 08:29 KGN.6871.1.000110.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Krańcowej (...)
27.11.2019 08:43 AGN.72231-00162/08 Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ul. Akacjowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
27.11.2019 08:37 KGN.6871.1.000014.2019 Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż udziału wynoszącego ½ część w niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie Cegielnianej z przeznaczeniem pod drogę dojazdowej
27.11.2019 08:32 KGN.6871.1.000065.2017 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Jana Dobrego (...)
22.11.2019 09:11 KGN.6871.1.57.2019 Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie ulic Jerzego Ziętka i Bytomskiej.
20.11.2019 09:02 KGN.6871.1.000122.2017 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ul. Górnośląskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
05.11.2019 13:47 KGN.6871.1.000011.2019 Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Artura Grottgera z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pod drogę dojazdową
30.10.2019 11:33 KGN.6871.2.000002.2016 Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. 1 Maja (działka nr 4009/205), która zostanie sprzedana w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
30.10.2019 11:26 KGN.6871.1.000010.2019 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż trzech niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego (...)
29.10.2019 10:19 KGN.6871.1.120.2017 Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej Goduli przy ulicy Tylnej, która zostanie sprzedana w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
18.10.2019 08:21 KGN.6871.1.000007.2019 Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ul. Rencistów, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
17.10.2019 09:20 KGN.6871.1.000022.2018 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. ks. Ludwika Tunkla, która w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę (...)
16.10.2019 08:33 KGN.6871.1.000014.2019 Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż udziału wynoszącego ½ część w niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej Kochłowicach w rejonie Cegielnianej z przeznaczeniem pod drogę dojazdowej
16.10.2019 08:17 KGN.6871.1.123.2017 Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy Kupieckiej działka nr 2257/192, która zostanie sprzedana w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
14.10.2019 10:03 KGN.6871.1.000078.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Kochłowickiej
11.10.2019 11:49 KGN.6871.1.68.2018 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Mikołaja Reja.
10.10.2019 14:10 KGR.6840.7.13.2019 Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy W. Jagiełły przeznaczonej do sprzedania w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
10.10.2019 13:59 KGR.6841.1.3.2017 Wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy I. Paderewskiego przeznaczonej do sprzedania w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
10.10.2019 13:49 KGR.6840.7.41.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia poprzez wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki gminnej.
10.10.2019 13:43 KGR.6840.7.42.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia poprzez wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki gminnej.
04.10.2019 08:20 KGN.6871.1.000070.2017 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Emanuela Smołki, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
04.10.2019 08:11 KGN.6871.1.80.2018 Ogłoszenie o rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Bukowej - z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
02.10.2019 08:19 KGN.6871.1.000069.2018 Ogłoszenie o rokowaniach ograniczonych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ul. Cyprysowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
02.10.2019 08:15 KGN.6871.1.000110.2018 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Krańcowej (działka nr 3459/66), która w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
02.10.2019 08:10 AGN.72231-00162/08 Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ul. Akacjowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
19.09.2019 08:36 KGR.6841.1.4.2016 Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ulicy Kopalnianej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności (...)
18.09.2019 08:28 KGN.6871.1.000011.2019 Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Artura Grottgera z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pod drogę dojazdową
10.09.2019 08:36 KGN.6871.1.000122.2017 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ul. Górnośląskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
06.09.2019 08:22 KGN.6871.1.000065.2017 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Jana Dobrego (działki nr 1494/43 i 1498/107), z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
27.08.2019 08:22 KGN.6871.1.98.2018 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku u zbiegu ulic 1 Maja i Radosnej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
26.08.2019 08:45 KGN.6871.1.000014.2019 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż udziału wynoszącego ½ część w niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie Cegielnianej z przeznaczeniem pod drogę dojazdowej
21.08.2019 13:38 KGN.6871.1.68.2018 Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Mikołaja Reja, która zostanie sprzedana w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
14.08.2019 10:53 AGN.72231-00162/08 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ul. Akacjowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
07.08.2019 08:51 KGN.6871.1.000031.2018 Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Gęsiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
29.07.2019 08:45 KGN.6871.1.000018.2019 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej Rudzie przy ulicy Cypriana Norwida, która zostanie sprzedana z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (działka nr 2520/73)
24.07.2019 08:16 KGN.6871.1.000070.2017 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Emanuela Smołki, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
24.07.2019 08:13 KGN.6871.1.000007.2019 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ul. Rencistów, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
23.07.2019 08:59 KGR.6840.7.46.2018 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Sportowców, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, organizacji pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego
23.07.2019 08:46 KGN.6871.1.000078.2018 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Kochłowickiej (działki nr 3464/66, 2066/79), która w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda śląska
17.07.2019 08:26 KGN.6871.1.000010.2019 Wykaz dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, które zostaną sprzedane z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową (działki nr : 1303/1193, 1304/1193)
17.07.2019 08:23 KGN.6871.1.000010.2019 Wykaz dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, które zostaną sprzedane z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową (działki nr : 1302/1193, 1304/1193)
17.07.2019 08:20 KGN.6871.1.000010.2019 Wykaz dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, które zostaną sprzedane z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową (działki nr : 1297/1193, 1304/1193)
17.07.2019 08:16 KGN.6871.1.000099.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Siewnej, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
17.07.2019 08:11 KGN.6871.1.71.2017 Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu przy ul. Lisiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
12.07.2019 13:11 KGN.6871.1.14.2019 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rej. ul. Cegielnianej, w której udział wynoszący ½ część zostanie sprzedany z przeznaczeniem pod drogę

1 2 następna