Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.05.2019 14:27 Zesp. Szk.-Przedsz. nr 3 Katarzyna Romejko
16.05.2019 14:24 Szkoła Podstawowa nr 41 Mariola Kajzer
16.05.2019 14:10 PUP Beata Płaczek
16.05.2019 14:05 Szkoła Podstawowa nr 17 Agata Ociepka
16.05.2019 14:00 Zespół Szkół Ogólnoksz. nr 4 Iwona Luszczak
16.05.2019 13:54 Szkoła Podstawowa nr 8 Marzenna Widuch
26.04.2019 09:31 RZAZ Joanna Nawa
26.04.2019 09:28 Zesp. Szk. Ponadgim. nr 1 Paweł Ciepliński
26.04.2019 09:22 MOPS Krystian Morys
26.04.2019 09:21 RDDz nr 2 Adam Blacha
26.04.2019 09:20 Szkoła Podstawowa nr 18 Grażyna Miliczek
26.04.2019 09:19 Miejskie Przedszkole nr 34 Bogumiła Besta
26.04.2019 09:16 Zesp. Szk.-Przedsz. nr 2 Anna Wlaszczyk
26.04.2019 09:13 Szkoła Podstawowa nr 36 Iwona Skrzypczyk-Sikora
24.04.2019 12:53 Dom Kultury Lucyna Cerlak
23.04.2019 15:22 Szkoła Podstawowa nr 6 Bożena Stefaniak
23.04.2019 11:29 Miejskie Przedszkole nr 43 Beata Sroka
23.04.2019 11:27 MOPS Karina Kaczyńska
18.04.2019 17:14 Miejskie Przedszkole nr 19 Regina Olszyna
18.04.2019 17:11 Miejskie Przedszkole nr 40 Alicja Mróz
18.04.2019 17:08 Szkoła Podstawowa nr 28 Karina Fijałkowska
18.04.2019 17:06 SP ZOZ Przychodnia Specjalist. Urszula Gryga
18.04.2019 17:04 Izba Wytrzeźwień Wojciech Koźlik
17.04.2019 15:38 SP ZOZ Poradnia Medyc. Szkol. Adam Walkus
17.04.2019 15:37 SP ZOZ Przychodnia Rejonowa Aleksandra Myszor
17.04.2019 15:35 SP ZOZ Przychodnia Rejonowa Ewa Sawalach-Tomanik
17.04.2019 15:31 PUP Iwona Woźniak-Bagińska
16.04.2019 14:29 Żłobek Miejski "Misiakowo" Anna Bujas
16.04.2019 14:25 Poradnia Psych.-Pedagog. Maciej Liebich
16.04.2019 14:23 Miejskie Przedszkole nr 37 Joanna Stawicka
16.04.2019 09:07 Szkoła Podstawowa nr 12 Specj. Wiesław Jagielski
16.04.2019 09:06 Miejskie Przedszkole nr 12 Jolanta Panchysz
16.04.2019 09:03 Zesp. Szk.-Przedsz. nr 1 Joanna Nowak
15.04.2019 11:42 Ośr. Terapii Uza. i Pom. Psy. Mieczysław Pawłowski
15.04.2019 11:38 Ośr. Adapt. dla Dzieci Niepeł. Arkadiusz Staisz
12.04.2019 15:07 DPS "Senior" Jolanta Kaczmarczyk-Całek
12.04.2019 15:06 MOPS Aleksandra Nowak
12.04.2019 15:05 MOPS Alicja Pietrzyk-Lacheta
12.04.2019 15:03 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Małgorzata Zegan
11.04.2019 14:55 Zespół Szkół Ponadgimn. nr 5 Iwona Kania
10.04.2019 13:07 Rodzinny Dom Dziecka nr 3 Marlena Siegesmund
10.04.2019 13:05 Placówka Wsparcia Dziennego Izabela Łyżwa
09.04.2019 15:55 Żłobek Miejski Jolanta Włoś
04.04.2019 16:36 Szkoła Podstawowa nr 11 Specj. Anna Dąbrowska
04.04.2019 16:33 SP ZOZ Przychodnia Rejonowa Mariusz Hadaś
04.04.2019 14:52 Szkoła Podstawowa nr 2 Iwona Czusz
04.04.2019 14:51 MOPS Agnieszka Luks
04.04.2019 14:49 Miejskie Przedszkole nr 24 Bronisława Rostek
29.03.2019 13:28 SP ZOZ Przychodnia Rejonowa Agnieszka Szymiec-Spyra
29.03.2019 13:27 Miejskie Przedszkole nr 9 Kornelia Węgler

poprzednia 1 2 3 następna