Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.09.2020 12:39 EK.524.1.46.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub Sportowy „POGOŃ” Ruda Śląska p/n: „Szkolenie sportowe koszykarzy, koszykarek i zapaśników w Klubie Sportowym Pogoń Ruda Śląska” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
25.09.2020 12:35 EK.524.1.51.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Katolicki Parafialny Klub Sportowy „HALEMBA” p/n: „Prowadzenie zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z KPKS Halemba” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
25.09.2020 12:32 EK.524.1.59.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Ciężarowy Klub Sportowy „SLAVIA” w Rudzie Śląskiej p/n: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży, w tym utrzymanie bazy” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
24.09.2020 16:44 EK.524.1.54.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Grunwald” Ruda Śląska p/n: „Udział w rozgrywkach młodzieżowych w piłce ręcznej” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.09.2020 13:00 EK.524.1.43.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Górniczy Klub Sportowy „Wawel - Wirek” p/n: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy sportowej na potrzeby zadania” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.09.2020 12:53 EK.524.1.47.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub Sportowy „SLAVIA” Ruda Śląska p/n: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży - utrzymanie bazy na potrzeby zadania” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.09.2020 08:19 EK.524.1.42.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Zapaśniczy Klub Sportowy „SLAVIA” Ruda Śląska p/n: „Przygotowanie do udziału i udział we współzawodnictwie sportowym w zapasach, zawodników i zawodniczek grup młodzieżowych” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.03.2020 11:37 EK.524.1.41.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Rudzki Klub Sportowy „Mat” Ruda Śląska pn. „Udział dzieci i młodzieży w turniejach szachowych” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.03.2020 14:23 EK.524.1.32.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Grunwald” Ruda Śląska pn. „Wynagrodzenia dla trenerów SPR Grunwald Ruda Śląska” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
13.03.2020 12:57 EK.524.1.34.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Modelarski Klub Sportowy „GWAREK” p/n: „Organizacja XXVI Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Modeli Redukcyjnych Pływających Ruda Śląska” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
12.03.2020 15:37 EK.524.1.39.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „ŚLĄSK” p/n: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w boksie” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
12.03.2020 10:53 ZOP.0901.56.2020.BM Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020”
10.03.2020 10:28 EK.524.1.38.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub Sportowy „Slavia”
03.03.2020 13:29 EK.524.1.37.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie p/n: „Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
02.03.2020 09:39 EK.524.1.40.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez GKS „Wawel Wirek” Ruda Śląska p/n: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy sportowej na potrzeby zadania” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
02.03.2020 09:30 EK.524.1.35.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „Zryw” Ruda Śląska p/n: „Prowadzenie zajęć specjalistycznych hokeja na lodzie” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
26.02.2020 13:12 EK.524.1.33.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona Górniczy Klub Sportowy „Urania” Ruda Śląska pn. „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy sportowej w GKS Urania” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
26.02.2020 09:46 EK.524.1.26.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub Sportowy Rugby Ruda Śląska pn. „Udział drużyn dziecięcych i młodzieżowych w zawodach rugby” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
26.02.2020 09:43 EK.524.1.33.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Katolicki Parafialny Klub Sportowy Halemba pn. „Udział w Mistrzostwach Świata Genewa” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.02.2020 09:50 EK.524.1.31.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „Zryw” Ruda Śląska pn. „Szkolenie grup młodzieżowych, udział we współzawodnictwie sportowym w 2020 roku” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
12.02.2020 09:14 ZOP.0901.43.2020.BG Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020"
06.02.2020 17:09 EK.524.1.30.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Szkółkę Rekreacyjno-Sportową „Orlik” Ruda Śląska pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
06.02.2020 16:56 EK.524.1.30.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Uczniowski Klub Pływacki Ruda Śląska pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach pływackich w ramach szkolenia sportowego” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
31.01.2020 10:11 EK.524.1.29.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „XXII Międzynarodowy Rudzki Bieg 12 Godzinny” złożona przez Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27.01.2020 15:05 EK.524.1.25.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży” złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „MANTA” Kochłowice Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27.01.2020 15:02 EK.524.1.20.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży” złożona przez Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Miejski Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27.01.2020 14:59 EK.524.1.28.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział zespołu SRS Gwiazda Ruda Śląska w turnieju finałowym Młodzieżowych Mistrzostw Polski U 16 w futsalu” złożona przez Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Gwiazda” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27.01.2020 09:24 EK.524.1.9.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „XVI Memoriał Radnego Jana Koniecznego Pod Patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska. 49 Masowe Biegi o Paterę Dziennika Zachodniego i Śląskiego TKKF” złożona przez Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27.01.2020 09:22 EK.524.1.21.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w karate kyokushin w 2020 roku” złożona przez Rudzki Klub Kyokushin Karate w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
24.01.2020 09:06 EK.524.1.13.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży” złożona przez Ciężarowy Klub Sportowy „SLAVIA” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
24.01.2020 09:04 EK.524.1.5.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w Rudzie Śląskiej” złożona przez Miejski Klub Sportowy „POGOŃ” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
24.01.2020 09:00 EK.524.1.14.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z KPKS Halemba” złożona przez Katolicki Parafialny Klub Sportowy „Halemba” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
24.01.2020 08:58 EK.524.1.27.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział w turniejach dzieci i młodzieży” złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „ŚLĄSK” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
24.01.2020 08:55 EK.524.1.2.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży” złożona przez Towarzystwo Piłkarskie „JASTRZĄB” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.01.2020 15:31 EK.524.1.6.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział we współzawodnictwie w lekkiej atletyce w 2020 roku” złożona przez Towarzystwo Lekkoatletyczne „Pogoń” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności
21.01.2020 14:01 EK.524.1.7.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „ Szkolenie drużyn młodzieżowych" złożona przez Górniczy Klub Sportowy „Grunwald” Ruda Śląska w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
21.01.2020 13:58 EK.524.1.10.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział zawodników RKS MAT w szachowych turniejach seniorów województwa śląskiego" złożona przez Rudzki Klub Sportowy „MAT” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.01.2020 13:18 EK.524.1.19.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział drużyn SRS Gwiazda Ruda Śląska w turniejach piłkarskich w ramach sportowego szkolenia dzieci” złożona przez Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Gwiazda” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.01.2020 13:16 EK.524.1.12.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział w rozgrywkach i zawodach Polskiego i Śląskiego Związku Koszykówki oraz Polskiego i Śląskiego Związku Zapaśniczego” złożona przez Klub Sportowy „POGOŃ” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.01.2020 13:14 EK.524.1.24.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie sportowe koszykarzy, koszykarek i zapaśników w Klubie Sportowym Pogoń Ruda Śląska” złożona przez Klub Sportowy „POGOŃ” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.01.2020 13:05 EK.524.1.11.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży” złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „FLORET” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.01.2020 13:01 EK.524.1.23.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży” złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „ŚLĄSK” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.01.2020 12:58 EK.524.1.15.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży, zakup sprzętu sportowego oraz uczestnictwo w zawodach sportowych” złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „GROT” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
16.01.2020 16:57 EK.524.1.4.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania pn. „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy sportowej na potrzeby zadania". Oferta Górniczego Klubu Sportowego Wawel Wirek w Rudzie Śląskiej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
15.01.2020 15:03 EK.524.1.3.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Przygotowanie do udziału i udział we współzawodnictwie sportowym w zapasach, zawodników i zawodniczek grup młodzieżowych” złożona przez Zapaśniczy Klub Sportowy „SLAVIA” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
15.01.2020 14:59 EK.524.1.17.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział zawodników i zawodniczek (juniorów i młodzieżowców) w zapasach o Puchar Polski Seniorów i Seniorek w zapasach w stylu wolnym i zapasach kobiet” złożona przez Zapaśniczy Klub Sportowy „SLAVIA” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
15.01.2020 14:50 EK.524.1.1.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy sportowej w GKS „Urania” złożona przez Górniczy Klub Sportowy „Urania” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
15.01.2020 14:47 EK.524.1.8.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży – utrzymanie bazy na potrzeby zadania” złożona przez Klub Sportowy „SLAVIA” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
15.01.2020 14:44 EK.524.1.18.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży, utrzymanie bazy na potrzeby zadania” złożona przez Tenisowy Klub Sportowy „SLAVIA” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
14.01.2020 12:35 EK.524.1.22.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży". Oferta Klubu Sportowego Zgoda w Rudzie Śląskiej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży" w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

poprzednia 1 2 3 następna